Kystvakta har i et drøyt tiår levd med utfordringene manglende helikopterkapasitet skaper for tjenesten. Kjøpet av NH90-helikoptre som først ble forsinket levert og deretter ikke kunne fly, har svekket en svært sentral tjeneste i de norske havområdene.

Uten helikopter forsvinner overraskelsesmomentet, og dermed også mange av mulighetene for å oppdage fiskejuks. Men også en vesentlig del av sikkerheten for fiskere og sjøfolk blir borte, når Kystvakta er avhengig av å ha båten i skutesida for bistå.

Gjennom årene har også usikkerhet om lokalisering av Kystvaktas ledelse og framtida for Kystvaktbasen på Sortland bidratt til unødvendig uro i tjenesten.

Men nå er situasjonen en annen. Kystvaktsjef Oliver Berdal sier både til Bladet Vesterålen og til kommunestyret i Sortland at basen står fjellstøtt og at nedleggelse eller flytting ikke er aktuelt. I tillegg har regjeringa kommet Kystvakta til unnsetning ved å skrote NH90-helikoptrene og si opp avtalene med helikopterleverandøren. Foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse om hva som skal erstatte de mislykkede helikoptrene, men NH90 var så lite nyttig at papirfly og luftballonger kunne overtatt uten at det ville blitt ramaskrik i Kystvakta.

Når nå tre nye fartøy skal overta for Nordkapp-klassen, vil det bety ei solid heving på flere felt for Kystvakttjenesten. Nye fartøy har bedre kapasiteter på en rekke felt, og vil kunne styrke tjenestens tilstedeværelse på havet og evne til å nå målene samfunnet har satt for Kystvakta. Det første skipet i Jan Mayen-klassen er allerede i prøvedrift, og de to neste kommer i rask rekkefølge. I løpet av 2024 vil alle tre fartøyene kunne være i drift langs kysten og ute på havene.

Med ro rundt tjenesten, nye fartøyer i sving og forventninger om helikopterkapasitet tilgjengelig på fartøyene kan Kystvakta se lyst på tida som kommer. En styrke Kystvakttjeneste vil også kunne hevde norsk suverenitet på en betryggende måte – i ei urolig tid i Europa. Dessuten er det å håpe at man samtidig kan avverge fiskejuks og sikre ei sunn og god forvaltning av fiskeressursene, i samarbeid med Russland, EU og øvrige land med interesser i området.