Svarteper i Bø

DEL

BLADET VESTERÅLEN MENER Kommunestyret i Bø har fått en utredning fra rådmannen om skolestrukturen i kommunen. Utgangspunktet var en beskjed fra politikerne om å se på mulighetene for felles barneskole.

Rådmannen har gjort et grundig utredningsarbeid og lagt fram to alternativer for mulig sammenslåing og nedleggelse. Dermed står politikerne med muligheten til å kunne velge sammenslåing av Eidet og Straume barneskoler til en felles skole på Straume, eller felles barneskole for hele kommunen.

Utredningen framstår som grundig og tillitvekkende, og gir klare beskjeder om fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. Det inkluderer blant annet estimerte økonomiske konsekvenser ved de ulike alternati- vene, såvel som en advarsel mot å skape uheldig drakamp mellom bygder.

Selv om elevtallet synker ved alle skolene, gis det gode argumenter for videre satsing på hver enkelt. Alle skolene har klare fortrinn på ulike felt. Samtidig anbefaler rådmannen endringer i skolestrukturen, både for at kommunen skal få bedre økonomisk handlefrihet, og fordi man mener gode argumenter taler for at elevene vil kunne få et bedre tilbud på færre og større skoler.

De folkevalgte i Bø har fått ei stor utfordring – som man selv har bedt om. Det er viktig at man ikke rygger unna de vanskelige og ubehagelige sakene. Man står overfor en viktig debatt som berører grunnleggende tilbud for mange av innbyggerne. Da er det viktig at debatten videre fram mot behandlingen i kommunestyret blir åpen, grundig og inkluderende.

Samtidig er det åpenbart at det skal god mage til for å fjerne en eneste av dagens skoler. Det er ikke vanskelig å se gode grunner til å opprettholde hver enkelt. Ikke minst må man vurdere de samfunnsmessige kostnadene ved en skolenedleggelse nøye opp mot andre argument. Skolestrukturen er åpenbart et viktig verktøy for samfunns- og næringsutvikling i Bø, og det kommer også fram en nær sammenheng mellom skole og lokalsamfunn.

Det er mulig at det over tid kan avtegne seg tydeligere grunner for å legge ned skoler i Bø. De tydelige argumentene er ikke til stede per i dag. Dersom én av skolene i løpet av noen år framover skulle få en markant positiv eller negativ endring i elevtallet, kan saken stille seg annerledes. Spørsmålet om skolestruktur må ikke gjøres til et svarteper-spill gjennom et vedtak som ikke får bred forståelse og oppslutning.

Når man ber om å få utredet skolesammenslåing, kan man si at bordet fanger idet man får opp konkrete forslag. Likevel er det også en ærlig sak å se an en videre utvikling før man tar en drastisk beslutning for bygda. På sikt kan hele lokalsamfunnet være tjent med det.

Artikkeltags