Hadsel kommunestyre har vedtatt å utrede kommunesammenslåing med Vågan og eventuelt også Lødingen, parallelt med utredningen av sammenslåing med kommunene i Vesterålen. Forutsetningen kommunestyret har satt for å kunne se mot Lofoten, er at det blir bygd tunnel under Hadselfjorden. Gjennom debatten har tunnelen framstått som hovedmålet, og en eventuell kommunesammenslåing som et middel for å oppnå den.

Det er rimelig å regne med at Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) ikke legger ut et slikt kort i sammenslåings-spillet uten i det minste å ha gjort uformelle sonderinger hos partifeller i regjeringsapparatet – samferdselsministeren inkludert. Likevel må man forholde seg til at Kommunaldepartmentet har gitt tydelige signaler om at denne typen utbygginger ikke vil dekkes av kommunereform-penger, men må inn i Nasjonal Transportplan.

Hadsel Høyre går i en uttalelse denne uka inn for at en tunnel under Hadselfjorden bør bli det neste store samferdselsprosjektet i Nordland, uavhengig av kommunesammenslåinger. Hadselfjordtunnelen vil kunne få enorm betydning for å binde Vesterålen og Lofoten sammen.

Det er lett å se for seg effekter som et større og mer attraktivt arbeidsmarked, og dessuten økt samarbeid både i fiskerinæring og mekanisk industri, såvel som i andre næringer. En tunnel vil også kunne bety bedre sykehustilbud for flere.

Vurderingene rundt å erstatte kortbaneflyplassene i Vesterålen og Lofoten med en felles storflyplass er også spennende, og kan ha stor betydning i et samfunnsregnskap.

Regionrådene både i Vesterålen og Lofoten bør kunne samles om å sette Hadselfjordtunnelen tungt på dagsordenen allerede nå, for å forberede neste rullering av Nasjonal Transportplan. Det burde man ikke trenge noen storkommune-utredning for å få til.

Skal man bruke kikkert for å se noen tiår inn i framtida, er det ikke vanskelig å se at en forbindelse under Hadselfjorden vil være et prosjekt som styrker både Vesterålen og Lofoten, samtidig som det kan utløse muligheter man burde anse som svært spennende også fra statlige myndigheter.

Det krever paradoksalt nok ikke tunnelsyn, men et bredt perspektiv på samfunnsutvikling.