Mangel på bioingeniører ved Nordlandssykehuset Vesterålen har ført til at det ikke lenger er bioingeniør på natt på i sykehuset på Stokmarknes. Tirsdag ble fødeavdelinga i sykehuset nedgradert til fødestue på grunn av situasjonen.

Nå er Nordland legeforening bekymret.

Kan ikke få behandling

– Dette har store konsekvenser for resten av sykehusdrifta og befolkningen i Vesterålen. Det vil være flere pasienter som ikke lenger kan få behandling ved sykehuset i Stokmarknes og må sendes til andre sykehus, påpeker legeforeningen i ei pressemelding styret har sendt ut.

Her viser legene til både at fødeavdelinga på Stokmarknes blir omgjort til fødestue, men også begrensninger for andre pasientgrupper.

– Nordland legeforening er bekymret for at dette blir innført over natten uten at det har vært drøftet med de foretakstillitsvalgte, heter det i pressemeldinga.

Minst et halvt år

Torsdag ga ledelsen i Nordlandssykehuset ikke noe konkret svar på Bladet Vesterålens spørsmål om hvor lenge det kan gå før sykehuset er tilbake i normal drift.

Legeforeningen har fått informasjon som tyder på at laboratoriet i Nordlandssykehuset Vesterålen kommer til å være nattestengt lenge:

– I overskuelig fremtid og minst i seks måneder, heter det i pressemeldinga.

Skade rekruttering

Nå er Legeforeningen urolig at situasjonen vil gjøre det vanskelig å trekke nye leger til Nordlandssykehuset Vesterålen.

– Dette vil få konsekvenser for muligheten å rekruttere leger til sykehuset på Stokmarknes og vil begrense muligheten å utdanne legespesialister der, mener styret i Nordland legeforening.