Landsmøtet i Venstre vedtok i helga å opprettholde pliktene den industrieide trålerflåten har overfor fiskeindustrien. Det gjelder tilbuds- eller leveringsplikten, bearbeidingsplikten, og aktivitetsplikten som gjelder særskilt for Havfisk.

Krever fortsatt plikt

– Partiet krever at trålerne må overholde leveringsplikten, og vil inndra kvotene fra de trålerne som ikke gjør det. Vi mener det ikke er akseptabelt at verdifulle fiskeriressurser med en tilhørende leveringsforpliktelse blir sendt til lavkostland for bearbeiding. Med dette går landsmøtet imot fiskeriminister Per Sandberg sitt framlegg om å avvikle trålerne sine plikter, tilbudsplikten, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt , konstaterer Arne Ivar Mikalsen fra Stokmarknes, som deltok på partiets landsmøte i helga.

Fornøyd

– Dette er et vedtak i stortingsvalgprogrammet som uttrykker meningen til partiet. Jeg er fornøyd og glad for at landsmøtet har vært tydelig. Det gjør ting mye enklere, mener han.

Forhandlingene

– Nå skal Næringskomiteen forhandle. Hvor sterke føringer legger landsmøtevedtaket på det Venstre kommer til å gjøre på Stortinget?

– Jeg vil jo ikke svare for hva Pål Farstad gjør i næringskomiteen, men han forholder seg til landsmøtevedtaket. Han har jobbet mye med det i helga. Det var et annet fiskeripolitisk vedtak først som ikke var helt godt. Det som nå foreligger har han jobbet fram, og jeg er trygg på at han har ei holdning som er i tråd med det som ble vedtatt i landsmøtet, sier Mikalsen til Bladet Vesterålen.

Hva gjør KrF?

Han tror det kommer til å bli vanskelig for regjeringa å få gjennom avvikling av pliktene nå.

– Vi veit ikke hva KrF kommer til å gjøre. Men jeg tviler på at det kommer noe ytterliggående liberalistisk derfra, legger han til.

Tirsdag er det for øvrig høring om pliktmeldinga i Stortingets næringskomité.

Få det til å funke

Nå mener Mikalsen det er tid for å diskutere hvordan samfunnet skal få pliktene til å fungere, og hvordan regelverket kan gjennomføres i praksis.

– Og da kan vi jo også prøve å taue rederiet på plass, sier han med henvisning til at rederiet flyttet hovedkontor først fra Melbu til Stamsund, og så videre til Ålesund.

Prosess med Havfisk

– Daværende ordfører Kjell-Børge Freiberg satte i gang en prosess overfor Havfisk ASA som ikke ble gjennomført da han gikk av høsten 2015. Det ville være en god idé å få dialog og få gjennomført det Freiberg tok initiativ til å sette i gang. Man kommer lengst med å snakke sammen. Det er viktig også at man får en god relasjon til ledelsen. Lerøy er jo ikke ondskapens akse, og de forvalter en verdifull ressurs. Jeg vil oppfordre politisk ledelse i Hadsel til å få på plass en dialog, sier han.

Interesse for fisken

Han har arbeidet med fiskeripolitikk i Venstre i flere år, og med å løfte temaet internt i partiet.

– Det er stor interesse for det i mange partilag i dag, særlig i nord. Men det er også flere med dialekter man ikke ventet, som er opptatt av at ressursene skal eies av fellesskapet og ikke være privatisert, understreker Arne Ivar Mikalsen.