Nord-Troms og Senja tingrett har frifunnet LNS Spitsbergen og LNS Ocean på alle punkter i et søksmål fra Marine Supply AS.

LNS-selskapene er også tilkjent 9,1 millioner kroner i saksomkostninger, heter det i ei pressemelding fra LNS Spitsbergen tirsdag.

Etter en to uker lang rettssak i april, slår dommen fast at det ikke var grunnlag for påstander om at LNS Spitsbergen og LNS Ocean skulle ha stjålet forretningshemmeligheter fra Marine Supply.

– Våre klienter, LNS Spitsbergen og LNS Ocean, er naturlig nok godt fornøyd med dommen som fullstendig frifinner begge selskaper og hvor de tilkjennes sakskostnader. Dommen er svært grundig og solid med klare konklusjoner. De alvorlige beskyldninger, som løpende har vært fremsatt fra Marine Supplys side, har det ikke vært grunnlag for, sier advokat Ronny Lund i Wiersholm som førte saken for LNS-selskapene.

Administrerende direktør i LNS Spitsbergen og daglig leder i LNS Ocean, Frank Jakobsen, er tilfreds med at dommen bekrefter selskapenes integritet og forpliktelse til lovlig forretningspraksis.

– Vi håper at vi endelig kan legge denne rettstvisten bak oss. Vi ser frem til å bygge virksomheten videre og bidra ytterligere til styrking av arbeidsliv og aktiviteter i nordområdene, sier Jakobsen.