Kommunestyret i Lødingen hadde et ekstraordinært møte mandag 13. mars, med ett enkelt mål: Å bestemme om Lødingen skulle bli i Vesterålen regionråd eller ikke.

Svaret ble nei. Og med det er Lødingen kommune ute av rådet, med umiddelbar virkning.

Det betyr også at rådets leder, Hugo Bongard Jacobsen, trekker seg umiddelbart. Han er nemlig ordfører i Lødingen.

Dette er kommunestyrets vedtak

Lødingen kommune fratrer det politiske samarbeidet i Vesterålen regionråd

Vi viser til vedtak i Lødingen kommunestyre 22.12.2022 i sak 112/22: «Lødingen kommune søker opptak i Hålogalandsrådet fra 01.01.2024», samt utmelding av Vesterålen regionråd fra samme dato, oversendt pr. brev av 22.12.22 til Vesterålen regionråd.

I kjølvannet av denne utmeldelsen har flere både sittende og påtroppende politikere i Vesterålskommunene gått hardt ut i media. Det har vært stilt spørsmål om Lødingens rolle når det gjelder lojalitet og integritet for resten av denne valgperioden. Flere har også kommet med direkte oppfordringer om at ordføreren i Lødingen må trekke seg som leder av regionrådet.

Regionrådet har igjennom flere oppslag i media blitt omtalt med svært negative karakteristikker. Det påstås blant annet av fremtredende politikere at «ingenting skjer». Da rammes ikke bare regionrådslederen, men hele AU, sekretariatet med dets ansatte, og Vesterålens renommé

Det vil være svært uheldig og ødeleggende for rådets arbeid i resten av valgperioden, at denne typen oppslag skal få dominere mediebildet, og påvirket regionrådet negativt fremover.

For å skape ro om situasjonen og gi arbeidsro til regionrådet, så har Lødingen kommunestyre derfor kommet til den konklusjon at vi fratrer videre deltakelse i regionrådet med umiddelbar virkning.

Lødingen kommune takker, - for det som vi har opplevd fra vår side; - et godt samarbeid gjennom 20 år.

Innstilling til Vedtak:

Lødingen kommune vedtar å fratre det politiske samarbeidet i Vesterålen Regionråd med umiddelbar virkning.

– Blir mer samarbeid

Jacobsen påpeker at dette ikke betyr at Lødingen gir seg med alt samarbeid med vesterålskommunene. Det Lødingen nå er ute av, er møtene og politikken.

– Vi har en rekke tjenestesamarbeid med Vesterålen, og de er skilt fra det politiske. Jeg ser heller ikke noen pågående prosjekt som påvirkes av dette, sier han.

– Alle tråder er ikke kuttet. Tvert imot. I det nye Hålogalandsrådet blir det nødvendig å samarbeide på tvers. Våre ungdommer fortsetter å gå på skole på Sortland, Melbu og Stokmarknes, og vi har den samme samferdselen som før, med felles veier og polititilbud. Det blir mer samarbeid i framtida også, slår han fast.

Og om regionrådet ser for seg noe som Lødingen kan være med på, er i alle fall Jacobsen åpen for det. Men det er altså ikke lenger noe han er med på å bestemme.

Leder-stillinga

Jacobsen har ikke svaret på hvem som blir ny leder av Vesterålen regionråd. Han kan bare si at det er opp til det gjenværende rådet.

– Det er jo ikke noe i reglene som sier hva som skjer når noen melder seg ut. Så det må de nok diskutere i rådet. I mellomtiden blir det jo nestlederen som må tre inn fra Øksnes, sier han.

Håper på arbeidsro

Som det står i vedtaket: Lødingen trekker seg ut fordi man ønsker ro om rådet. Hugo Jacobsen håper spesielt det gir arbeidsro til de ansatte rundt om.

– De som er utenfor politikken er en ufrivillig part i dette. Skal de legge til rette for noe enda bedre, trenger de arbeidsro. Folk kaster hele regionrådet under bussen når de sier det ikke skjer noe i rådet, og det synes jeg ikke noe om, sier eks-lederen.

Han trekker fram både klimaprosjekt, studiesenteret i Vesterålen og Veipakke Vesterålen som noen ting som rådet har hatt en hånd i.

– Det skjer utrolig mye bra og positivt i rådet. Det er litt trist at det skal bli sånn som det har vært den siste tiden, mener han.

– Verdifullt medlem

Ordfører i Øksnes, John Danielsen (Sp) beklager at Lødingen kommune trekker seg ut av regionrådet før tida.

– Det er ikke et valg jeg har ønsket. Lødingen kommune har vært verdifull å ha med i dette samarbeidet. Samtidig har jeg forståelse for at Lødingen under de gitte omstendighetene gjør som de gjør. I arbeidsutvalget har Lødingen hele tida opptrådt ryddig, og det gjør de nå også, sier Danielsen.

Les også

Regionens interesser må komme først

Les også

Mener Freiberg og Ellingsen kommer med grunnløse beskyldninger: – Faktafeil brukes i personangrepet