Hansen trekker fram den relativt kjølige våren og sommeren som hovedgrunn for at reinen har hatt nærmest ideelle forhold.

At forholdene i vinter også var gode gjør sitt til at reineierne kan se tilbake på en meget god sesong.

Populært kjøtt

Omlag 60 dyr er så langt slaktet ved reinslakteriet på Kåringen.

At reinkjøtt er populært viser det faktum at de første kundene sto på døra til butikk-anlegget samtidig som det første dyret skulle under kniven.

Nå legges det opp til salg av reinkjøtt så langt beholdningen rekker.

Betydelige investeringer

Den store etterspørselen etter reinkjøtt fører til at prisene går litt opp sammenlignet med i fjor.

Prisøkningen skal også gå med til å dekke investeringene på 1,5 millioner kroner som er gjort ved anlegget de siste par årene.