Den mildt sagt betente stemninga denne saka skaper kom tydelig fram da Vesterålen regionråd avviklet årsmøte i Lødingen fredag.

Ordfører i Hadsel Kjell-Børge Freiberg prøvde seg rett nok med diplomatisk tilnærming da han omtalte saka.

– At Lødingen ønsker en annen utvikling enn det som er sagt i Samferdselsplanen for Vesterålen, vil by på en enorm utfordring, framholdt Freiberg.

Lojalitet

Ordfører i Sortland Svein Roar Jacobsen (Ap) var langt mer direkte i sin tale.

– Lødingen står selvfølgelig fritt til å velge hvilken retning de ønsker å samarbeide. Å skulle ha lojalitet to steder vil imidlertid være vanskelig. Denne saka vil skape en kjempeutfordring for Vesterålen regionråd, uttalte en tydelig irritert Jacobsen.

Motstridende interesser

Frode Staurset (Frp) gjorde det imidlertid tindrende klart at Lødingen overhodet ikke vil la seg presse av kommunene i Vesterålen.

– De andre kommunene i Vesterålen må innse at Lødingen ønsker å utnytte potensialet seilingsleia gjennom Tjeldsundet fører med seg. Skal Lødingen fortsatt være en del av samarbeidet i Vesterålen må vi få drahjelp av regionrådet også i denne saka, slo Staurset fast.

Staurset gjorde det videre klart at Lødingens regiontilhørighet til Vesterålen vil bli tema etter høstens valg.

– Det er ikke å legge skjul på at Lødingen har motstridende interesser med kommunene i Vesterålen. Dette gjelder både med hensyn til vei, flyplass og seilingslei. Etter valget må vi ta en gjennomgang hva vi har igjen for å være med i Vesterålen regionråd. Jeg ser mange skjær i sjøen for det videre samarbeidet, framholdt Frode Staurset.

Settes på prøver

At dagens samarbeid kan bli satt på alvorlige prøver framover ble klart da Kurt L. Olsen fra Lødingen entret talerstolen.

– Det må finnes en løsning innen for Vesterålen regionråd som alle kan leve med. Legges det opp til at Lødingen ikke skal få lov til å utnytte de mulighetene vi har ryker vi rett ut av samarbeidet i Vesterålen regionråd, slo Olsen ettertrykkelig fast.

Les mer fra regionrådets årsmøte i Bladet Vesterålen tirsdag 3. mai.