Full samling for barn og ungdom i Lødingen

Rådmann i Lødingen Kjetil Skjeie ønsker å samle alle enheter som tilbyr tjenester rettet mot barn og ungdoms helse under ét tak. For å få det til må politikerne bevilge 208.000 kroner til ombygging av underetasjen i Sentrumsbygget. (Arkivfoto: Svein Rist)

Rådmann i Lødingen Kjetil Skjeie ønsker å samle alle enheter som tilbyr tjenester rettet mot barn og ungdoms helse under ét tak. For å få det til må politikerne bevilge 208.000 kroner til ombygging av underetasjen i Sentrumsbygget. (Arkivfoto: Svein Rist)

LØDINGEN: Rådmann Kjetil Skjeie ønsker å samle alle enheter som tilbyr tjenester rettet mot barn og ungdoms helse under ét tak.

DEL

Fysioterapitjenesten har i en årrekke hatt tilhold i underetasjen i Sentrumsbygget.

Når nå den nye fløya ved sykehjemmet står ferdig, skal ovenfornevnte tjenester flyttes dit.

Det åpner for å få på plass kontorer til en del nye kommunale tjenester.

Må bygge om

Underetasjen i Sentrumsbygget består i dag av tre kontorer med vindu, og ett kontor uten vindu. I tillegg eksisterer det et lite kjøkken, et arkiv, et toalett og et treningsrom.

– Disse arealene kan bygges om til fem kontor. Fasilitetene vil da gi rom for to psykiatriske sykepleiere, to konsulenter i Vesterålen barnevern og én ruskonsulent, påpeker rådmannen i sin saksutredning til politikerne i kommunestyret.

Ombyggingen som her skisseres vil i følge rådmannens innstilling beløpe seg til 208.000 kroner.

Tjenestene rådmann Kjetil Skjeie nå ønsker å samle i Sentrumsbygget, er i dag lokalisert i flere bygg rundt om på Lødingen tettsted.

I den grad politikerne ”låner øret” til administrasjonens innstilling, vil alle enheter som tilbyr tjenester rettet mot barn og ungdoms helse bli samlet under ét tak.

– Det planlegges felles bruk av hele bygget. Dette slik at mesteparten av helsetilbudene Lødingen kommune har til barn og unge samles på ét sted.

Det legges dermed opp til en hensiktsmessig plassering av disse funksjonene, slik at de ulike enhetene kan samhandle best mulig, fremholder rådmann Kjetil Skjeie.

Artikkeltags