Rusten har i mange, mange år vært i konflikt med Lødingen kommune. Striden dreier seg om disponering av areal i Kvannkjosen.

Mens kommunen mener å ha sitt på det tørre, er Åse Rusten av den formening at saka er et overtramp mot hennes person.

Unnlot å svare

Åse Rusten har blant annet henvendt seg til Lødingen kommune i oktober og november 2010.

Disse e-postene ble besvart av rådmann Per Gunnar Johnsen.

7. mai i år tok Rusten saka opp enda en gang. Svar på henvendelsen ble imidlertid ikke gitt fra kommunalt hold i Lødingen.

Aktuelle e-post ble heller ikke journalført i kommunens saksbehandlersystem. Purringer 4. juni, 26. juni og 12. juli ble ikke besvart.

Intet nytt, intet svar

Rådmann Per Gunnar Johnsen har i samtale med Sivilombudsmannens saksbehandler Thea Jåtog bekreftet å ha mottatt henvendelsene fra Åse Rusten. Videre at disse verken er besvart, eller vil bli besvart.

Ifølge Johnsen har nemlig Rusten kommet med flere lignende henvendelser til kommunen tidligere. Disse er besvart.

Da kommunen ikke har noe nytt å komme med anså rådmannen det unødvendig å besvare enda en henvendelse fra Åse Rusten.

Kritisk ombudsmann

Ombudsmannens saksbehandler Thea Jåtog er imidlertid ikke fornøyd med kommunens håndtering av saka.

Innledningsvis ønsker hun svar på om Lødingen kommune, skriftlig eller muntlig, har orientert Åse Rusten om at hun ikke vil få svar på sin siste henvendelse.

– Videre bes det om kommunens vurdering av om utelatelse av å besvare e-posten fra Åse Rusten anses å være i tråd med forvaltningslovens regler og kravet til god forvaltningsskikk. Dersom kommunen mener det, bes det om nærmere rettslig redegjørelse for et slikt standpunkt, skriver ombudsmannens saksbehandler Thea Jåtog i sin henvendelse.

Lødingen kommune har fått tre uker på seg til å besvare spørsmålene fra Sivilombudsmannen.

Rådmann Per Gunnar Johnsen har ferie. Det har så langt ikke lykkes Bladet Vesterålen å komme i kontakt med ham med tanke på kommentar.