Får tips om juks

- Vi får stadig tips om dumping, sier kystvaktsjef Lars Saunes.

- Vi får stadig tips om dumping, sier kystvaktsjef Lars Saunes. Foto:

Kystvakta på Sortland får en jevn strøm av tips om juks i fiskeriene som nå foregår utenfor Lofoten og Vesterålen.

DEL

Mange av tipsene dreier seg om utkast av deler av fangstene, Ifølge Kystvaktsjef Lars Saunes.

– Tipsene går ut på at både torsk og hyse kastet på grunn av at mottak ikke vil ta imot så store mender, eller fordi kvaliteten på fangsten forringes.

Dumper slumpen

Problemene oppstår særlig i snurrevadflåten, der store fangster gjør at det kan ta lang tid å få bløgget all fisken.

– Det er et kjent fenomen at ved store snurrevadfangster vil det ta tid å ta om bord fangsten og få den bløgget. Dette fører til at endel fisk dør før den blir tatt om bord, og dermed forringes kvaliteten. Ofte går da «slumpen» tilbake i havet.

Det er de store mengdene med torsk og hyse som «skaper» problemene for fiskerne. Store kvoter skal på land raskt, prisene er lave og brukene har problemer med kapasiteten.

Flere tips nå

– Svært god tilgang på ressursene gir lave priser og utfordringer både med kapasitet, kvalitet og levering. Dette øker risikoen for utkast, sier Saunes.

Han forteller at det kommer flere tips nå enn ellers.

– Vi tror at den økte mengden tips har sin bakgrunn i faktiske forhold, nemlig at dagens situasjon fører til mer utkast, sier Saunes.

Kystvaktsjefen understreker at fiskerne har et ansvar for å vise særlig aktsomhet når tilgangen på fisk er så god.

– Dette er ikke bare et problem i snurrevadflåten. Vi er redde for at overskytende fangst går på havet, enten det skyldes dårlig kvalitet, manglende mottak på land eller at fangsten er større enn fartøyet kan handtere.

– Begrenset mottak

Kystvakten får også tips om at enkelte mottak har satt begrensninger på hvor mye hvert enkelt farøy får levere per sjøvær.

– Det skal i sin tur ha ført til at fiskerne kaster den overskytende fangsten på havet.

Kystvakten mener utviklinga må stoppes raskest mulig.

– Dersom tipsene viser seg å ha substans, er dette ei utvikling som utfordrer både forvaltninga og næringa. Flere fiskere sier til oss at det er om å gjøre å fiske mest mulig på kortest mulig tid, for å redusere driftsutgiftene. Det har sammenheng med at prisene er lave.

Intensiverer overvåkninga

Lars Saunes påpeker at fiskernæringa stort sett er ei veldig ansvarlig næring.

– Men vi har alle et ansvar, og regelverket er slik at all fangst skal på land. Det må skje på en skikkelig måte. Dette prinsippet er vi sammen nødt til å ta vare på.

Saunes forteller at man i forrige uke oppdaget ett tilfelle av dumping. Nå kommer også kontrollene til å bli intensivert.

– Vi ser at de fleste tipsene om ulovligheter dreier seg om det fisket som fore­går utenfor Lofoten og Vesterålen. Vi kommer derfor til å sette en større del av de fartøyene vi har i Indre Kystvakt til å holde oppsyn med det kystnære fisket. I tillegg kommer vi til å fly mer, for å dokumentere ulovligheter.

– Bekymret

Saunes håper at dette vil ha en forebyggende effekt.

Han sier arbeidet på feltet synes å ha effekt.

– Vi merker at fartøyenes oppførsel endrer seg så snart vi er i området. Det mener vi er et tydelig tegn på at det ikke er bra alt som foregår. Blant annet ser vi at enkelte ikke tar det siste kastet som de ellers ville tatt.

– Vi får også et inntrykk av at det er ei viss bekymring på feltet, når vi er i kontakt med fiskerne.

Artikkeltags