Totalt har 650 vesterålinger fiske som hovedyrke på starten av 2014, ifølge ferske tall fra Fiskeridirektoratets manntallsregister.

Frafallet fra yrket har vært voldsomt over lang tid. For ti år siden var det 1.067 som levde av fiske som hovedyrke i regionen. Og bare det siste året er 54 fiskere gått ut av næringa.

Sortland og Lødingen

Men likevel økte antall fiskere som lever av yrket beskjedent både i Sortland og Lødingen.

De klarer likevel ikke å gjøre Øksnes rangen stridig som fiskerkommune nummer én i regionen. Mens Øksnes har 225 registrerte yrkesfiskere, har nummer to – Andøy – 159 på blad B i fiskarmanntallet. Deretter kommer Bø med 94 og Sortland, som nesten tar igjen Bø med 90.

Både Øksnes og Andøy hadde likevel betydelig avskalling fra yrket fra 2012 til i fjor, mens antall yrkesfiskere altså ser ut til å stabilisere seg i Bø, Lødingen og Sortland.

Flere fiskebåter

For ti år siden var det 540 registrerte fiskebåter i regionen. I dag er tallet nede i 350. Nesten 200 båter er altså borte på ti år. Men fra 2012 til i fjor vokste fiskeflåten i Vesterålen igjen med 13 båter.

I Bø kom det sju nye fiskebåter til, i Øksnes fire, og tre i Andøy. Også i Sortland ble det registrert én fiskebåt mer enn året før.

Antall båter

År/Kommune

Andøy

Hadsel

Lødingen

Sortland

Øksnes

2003

120

115

72

32

52

149

2012

70

62

42

16

35

112

2013

73

69

42

14

36

116

Fiske som hovedyrke (Blad B)

År/Kommune

Andøy

Hadsel

Lødingen

Sortland

Øksnes

2003

237

158

138

43

110

381

2012

169

95

67

18

87

243

2013

159

94

64

20

90

225

Alle tall er hentet fra Fiskeridirektoratets registre.