Har planer for Strand-Risøyhamn

Artikkelen er over 6 år gammel

Fv 82 fra Strand til Risøyhamn er blant fylkesveiprosjektene Statens vegvesen planlegger oppstart for i perioden 2014–2019.

DEL

Regionvegsjef Torbjørn Naimak presenterte pågående og kommende prosjekter i region nord på et bransjemøte 28. april i fjor. Naimak var onsdag ikke tilgjengelig for å kommentere det som ble presentert.

Ifølge presentasjonen, som er tilgjengelig på vegvesenets nettsider, er Fv 82 fra Strand til Risøyhamn ett av prosjektene som er listet opp med oppstart 2014–2019.

Tofeltsvei

Aksjonsgruppa for bedre vei mellom Sortlandbrua og Andøybrua mener dette er godt nytt:

– Vi er kjent med at vegvesenet har lagt fram forslag til utbedring av veien på bransjemøtet i april, sier Harry Hanssen i aksjonsgruppa.

Ifølge Hanssen, dreier utbedringen av strekningen seg blant annet om utbygging til tofeltsvei. I dag er veien fem og en halv meter bred og uten gulstripe. Tofeltsveien vil ble bredere og med gulstripe.

Det er, ifølge Hanssen, også snakk om å oppgradere veien til å tåle ti tonns akseltrykk.

– I dag er ikke veien bygget for slik tungtrafikk, sier Hanssen.

Han forteller også om planer for mindre traséendringer på strekningen, blant annet i Kringelsvingen.

Veisak i regionrådet

Fredag denne uka skal arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ta for seg en drøftingssak om samferdselsplanen for Vesterålen, inkludert prioriteringer og valg av strategi.

– Hvis denne utbygginga skal realiseres, er det viktig at veien blir prioritert av regionen. Det øker muligheten for at den også får bevilgning fra fylkeskommunen. Det betyr at regionrådet må gripe sjansen. Dette er den eneste strekningen i Vesterålen vegvesenet peker på i sine planer for den perioden, sier Hanssen.

– Sett den veien som har størst sjanse til å få penger på topp, er oppfordringa.

Sortland-Evenes

Riksveien mellom Sortland og Evenes mener Hanssen hører hjemme i en annen kategori:

– Der er det en planprosess i gang allerede, og staten er inne i bildet. Der er det andre prioriteringslister man forholder seg til.

– Skal man skape vekst i Vesterålen, må også internkommunikasjonen være god, slår Hanssen i aksjonsgruppa fast.

Artikkeltags