Kroken på døra for pelsdyroppdrett

De tre siste pelsdyroppdretterne i Vesterålen avvikler drifta.

De tre siste pelsdyroppdretterne i Vesterålen avvikler drifta. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

De tre siste pelsdyroppdretterne i Vesterålen legger ned ved årsskiftet. I tillegg legger pelsdyrfôrfabrikken på Myre om til fisk.

DEL

– Begynnelsen på slutten for pelsfarmene i nord, mener Nettverk for dyrs frihet.

Nettverk for dyrs frihet (NFDF) leverte etter en inspeksjon i oktober bekymringsmelding for de tre pelsfarmene i Vesterålen – alle på Sortland – for brudd på en rekke forskrifter og lover.

Mattilsynet i Vesterålen har fulgt opp, og bekrefter at pelsdyroppdretterne i Kleiva, Eidsfjord og Vik avvikler driften ved årsskiftet.

Nye regler

Landbruksdepartementet vedtok i 1998 retningslinjer for pelsdyroppdrett, og næringa har frist på seg til årsskiftet med å tilpasse seg det nye regelverket.

– Hovedgrunnen til nedleggelsene er nok at mange av oppdretterne har valget mellom å legge ned, eller bruke veldig mye penger på oppgradering. Da velger de fleste å legge ned, sier Rune Ellefsen i nettverk for dyrs frihet.

Under inspeksjonen avdekket NFDF nedslitt utstyr, slitne bygninger, små bur og dårlig hygiene i samtlige av farmene de inspiserte på Sortland.

Nettverket synes det er kritikkverdig at ikke Mattilsynet ikke har satt en stopper før.

– Spesielt størrelsene på burene ble observert langt under tillatt størrelse. Overtredelsene var såpass grove at de bekrefter at kontrollsystemet til Mattilsynet ikke fungerer ikke slik de gir uttrykk for utad.

Små bur

– Vi har tidligere inspisert hos noen av disse oppdretterne, pluss i forbindelse med denne aksjonen. Vi hadde ingenting å bemerke i forhold til dyrene, men hadde noe å utsette i forhold til burstørrelse hos en av oppdretterne. Nå skal samtlige oppdrettere avvikle, derfor har vi vært avventende, sier Geir Arne Ystmark i Mattilsynet i Vesterålen til blv.

Legger om til fisk

At pelsdyrfôrfabrikken på Myre legger om drifta, betyr at oppdretterne i nord må få fôret helt fra Sør-Trøndelag. Det betyr økte kostnader, noe som kan bety kroken på døra for pelsdyrnæringen i nord.

– Det finnes knapt oppdrettere igjen, og dette er noe vi umulig kan drive lønnsomt på. Derfor legger vi om til å foredle biprodukter fra fiskeindustrien, sier Sigmund Odd Høydal i Pelsdyrfor BA på Myre, som legger om drifta ved årsskiftet.

Subsidier

NFDF foreslår at politikerne nå heller bruker pelsdyroppdrettsubsidiene – 50 millioner i 2007 – på andre ting.

– Dette er en næring som er i strid med god dyrevelferd og som heller ikke har særlig økonomisk grunnlag. Den er i stor grad subsidiert. 100.000 kroner per farm er mye penger, og vi foreslår at politikerne bruker skattebetalernes penger til andre virksomheter som ikke er stikk i strid med hva over halvparten av befolkningen er motstandere av, sier Ellefsen.

Artikkeltags