Ni ansatte på Sortland må enten flytte eller finne noe annet å gjøre når Fjordkraft legger ned kundeservice-avdelingen på Sortland, sammen med to andre avdelinger. Til sommeren kan selskapets arbeidsstokk på Sortland ha krympet fra 24 til ni personer.

Kostnadseffektivisering er ledelsens forklaring på kuttene som nå rammer arbeidstakerne på Sortland.

For ikke mer enn tre og et halvt år siden var budskapet at Fjordkraft satset i Nord-Norge. Da hadde eierkommunene i Vesterålskraft akkurat solgt datterselskapet Vesterålskraft Strøm til Fjordkraft, og det var stas å ha blitt attraktiv for en stor aktør. Styreleder Jarle Ragnar Meløy mente man hadde sikret ei bærekraftig framtid for medarbeiderne. Arnstein Flaskerud fra Fjordkraft ville bygge opp et slagkraftig regionkontor på Sortland og ha flere ansatte. Nordnorsk satsing var gjennomgangstonen fra de nye eierne.

Det varte ikke lenge. Nå er tonen en helt annen, og det finnes ikke lokale eiere med innflytelse nok til å sikre den nordnorske satsinga. Man kan føle seg snytt og lurt, men det er lite å gjøre med.

Både i Vesterålen og andre steder har man sett mange nok eksempler på at løfter som blir gitt ved oppkjøp av en bedrift ikke er all verden verd. Trålerrederiet Havfisk på Melbu er historie. Opplysningen på Sortland er et minne. Vesterålens Naturprodukter ga gode arbeidsplasser så lenge det passet de nye eierne. Man må ikke bli overrasket om det kan bli en problemstilling der kraftselskapene i Andøy og Hadsel er solgt ut.

Slik fungerer det private næringslivet, og man kan vanskelig regne med noe annet. Ledelsen i en bedrift er forventet å prioritere lønnsomhet og avkastning til eierne. Samfunnsansvar og ikke-forpliktende løfter kan også bety noe, men stiller bak i køen.

Lokalt eierskap er til sjuende og sist det eneste som kan tenkes å sikre lokal satsing og lokal aktivitet. Erfaringen bør tilsi at det veier tungt i framtidige diskusjoner om salg og oppkjøp i distriktet. Nå er det ikke mange offentlig eide bedrifter igjen, men samfunnet rundt har gode grunner til å legge til rette for at det lokale eierskapet i fiskeriselskap og oppdrettsselskap skal bestå.

Lokale eiere er det nærmeste vi kan komme en garanti for lokale arbeidsplasser og lokal verdiskaping.