Har bygd kompetanse: I det gamle bankbygget på Myre holder Nutraq til. Det er en liten avdeling som har stor betydning for konsernet. – Det har vært en spennende reise, forteller leder Sverre Stenersen Foto: Svein Arne Nilsen

Herfra sender de ut fakturaer til 400.000 abonnenter

ØKSNES: Fra det gamle bankbygget på Myre sender 11 ansatte ut fakturaer til 400.000 abonnenter.

Nutraq er et internasjonalt selskap som selger helsekost og skjønnhetsprodukter i inn- og utland for nærmere en milliard norske kroner i året. Mens hovedkontoret ligger i Oslo, har konsernet avdelinger i Polen, Tsjekkia, Nederland og Slovenia, og man er i ferd med å opprette en avdeling i Italia. De har også avdelinger i alle de nordiske landene.

Men selskapets reskontroavdeling ligger på Myre, med Sverre Stenersen som leder. Her har han med seg 11 ansatte foruten to i Finland og én i Sverige. Her har de over år opparbeidet mye kompetanse og skapt viktige lokale arbeidsplasser.

– Jeg har vært i denne bransjen siden 1998, da jeg var med i det som en gang het Norvital, som solgte helsekost i inn- og utland, forteller Stenersen til Bladet Vesterålen.

Senere har det vært en del nye eiere, og tidligere i år ble Nutraq kjøpt opp av Orkla-konsernet.

På Myre: Avdelingen på Myre har man bygd opp kompetansearbeidsplasser over tid. Her er noen av de ansatte (f.v.) Hanne Nilsen, Jan Erik Nygård, Vanja Røstad, Anne Turid Nilsen og leder Sverre Stenersen. Foto: Svein Arne Nilsen

Har 400.000 abonnenter

Avdelinga på Myre har ikke bare ansvar for å sende ut faktura til sine 400.000 abonnenter. De har også ansvaret for at alt av betalinger blir registrert. I tillegg sender de ut betalingspåminnelser og håndterer kunder som har problemer med å betale. De jobber tett opp mot markedsavdelingen og setter opp alt av markedskampanjer som skal ut i alle land de opererer.

Viktig rolle: Sverre Stenersen synes det har vært spennende å lede Nutraq sin avdeling på Myre. Foto: Svein Arne Nilsen

– Vi har stor grad av automatisering. Vi må derfor kjøre jevnlige kontroller for unngå feil. Feil kan skape problemer for mange av våre kunder, så vi må sørge for at det ikke skjer. Vi må heller ikke glemme at fornøyde kunder er den beste reklamen vi kan få, sier Stenersen.

Skaper kompetansearbeidsplasser

Stenersen synes det er fint at et internasjonalt selskap kan ha en avdeling i Øksnes. Det viser at det er ikke alt som trenger å ligge i større byer og at det mulig å skape kompetansearbeidsplasser i distriktene.

– Da vi fikk nye eiere i 2011 ble vi bedt om å bygge opp denne avdelingen her i Øksnes. Det har vi gjort, og det har fungert godt. Det er jo ekstra hyggelig at 80 prosent av de som jobber her er kvinner. Kvinnearbeidsplasser er det ikke for mange av, mener Stenersen.

Er i utvikling

Selv om de ansatte ikke er så mange i den store sammenhengen, mener han det betyr mye at man kan tilby slike arbeidsplasser i en kommune som Øksnes.

Totalt er det 180 personer i inn- og utland som jobber i konsernet, som ifølge Stenersen er i stadig utvikling og vokser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg har jobbet bransjen i 23 år og føler at jeg har fått være med på en spennende reise der vi er i stadig utvikling. Jeg vil påstå at vi tilbyr kvalitetsprodukter som folk vil ha og som gir viktige arbeidsplasser for Øksnes, sier han.