iHarstad: Fredag klokken 13 ble først basen i Tromsø berørt fordi redningsmann som skulle på vakt er i streik. Da ble også helikopteret der ut av beredskap.

Ytterligere fire baser blir berørt fra mandag 20. mars klokken 13. Dette inkluderer ansatte på Stangnes i Harstad i tillegg til Brønnøysund, Ålesund og Lørenskog (bakvaktcrew).

Det betyr at helikoptrene også her settes på bakken.

14 helikopter

NLA AS er operatør for Luftambulansetjenestens helikopter, som består av 14 helikopter på 13 baser. Streiken blant redningsmenn ansatt i NLA AS startet 5. mars men har ikke fått følge for beredskapen før nå.

Luftambulansetjenesten HF følger situasjonen nøye med tanke på beredskapen og har innført grønn beredskap .

– Vi rapporterer status for beredskapen løpende til våre eiere. Grønn beredskap etableres for å kunne gjøre eventuelle tiltak raskt.

Vurderer om det er fare for liv og helse

– Når er det fare for liv og helse?

– Det er ikke Luftambulansetjenesten HF som vurderer når det er fare for liv og helse, det er det Statens Helsetilsyn som gjør, sier selskapet.

Ambulansehelikoptrene er en del av en større nasjonal beredskap bestående av fly, redningshelikopter, ambulansebiler og ambulansebåter, så når beredskapen er vesentlig svekket avhenger av en rekke forhold og en totalvurdering i hvert enkelt tilfelle. Men selskapet følger nøye med.