Søndag 22. januar avholdt Øksnes Arbeiderparti sitt nominasjonsmøte før kommunevalget 2023, skriver Øksnes Ap i ei pressemelding. Et enstemmig møte valgte 39 år gamle Marianne Rognan på topp som sin ordførerkandidat. Marianne er nylig flyttet tilbake til sin hjemkommune sammen med sin familie, og arbeider i dag ved Alsvåg Lakseslakteri.

– Jeg er veldig ydmyk og glad for å tilliten fra nominasjonsmøtet, og er motivert og klar for å gjøre en jobb for Øksnes, sier Marianne.

– Å få jobbe sammen med så mange dyktige, engasjerte og erfarne politikere som i Øksnes Arbeiderparti er en stor ære. Sammen skal vi bygge Øksnes for fremtiden.

– Godt kjent i kommunen

På andre plass på listen står Alf Roger Jakobsen, som også er forholdsvis fersk innen politikken. Han er vara til kommunestyret denne perioden, og sitter som leder av kontrollkomiteen.

Alf Roger er godt kjent i og med kommunen gjennom stor frivillig innsats og en lang karriere som ansatt i administrasjonen i kommunen, før han pensjonerte seg for noen år siden.

– Vi er svært godt fornøyde både med toppkandidatene og bredden på listen, sier leder for nominasjonskomiteen, Yngve Hansen.

– Marianne og Alf Roger representerer samlet flere viktige grupper for kommunen, blant annet de som fortsatt er i etablererfasen, pensjonistene, tilbakeflytterne, det frivillige, sentrum og bygdene.

Mange med fartstid

Med på laget er også de tidligere ordførerne Geir Rognan og Karianne Bråthen, samt flere nedover listen med fartstid fra kommunestyret.

– De to på toppen representerer på mange vis en sårt tiltrengt fornying i Øksnespolitikken, fortsetter Hansen.

– Men de står på ingen måte alene. Rundt dem er det mange aktive, både på listen og i partiet for øvrig, som kan bidra med bred erfaring fra poltikken og med god kjennskap til både forvaltning og næring i kommunen. Vi har kandidater fra det meste av kommunen, og aldersspenn fra den yngste til den eldste på over 50 år. Øksnes Arbeiderparti står med denne listen godt rustet til å ivareta innbyggerne sine interesser de neste fire årene.