Nå er det stort trykk med bosetting av mange Ukrainske flyktninger. Jobbveileder Karina Dahl Christensen ved Sortland Arbeidssenter anslår at et sted mellom 50 og 100 av disse har behov for å praksisplass. Mest sannsynlig vil antallet øke over nyttår.

Flyktningene skal ha en språkrettet eller arbeidsrettet praksis to dager i uka i tre måneder, samtidig som de lærer norsk på Voksenopplæringa ved siden av. Målet er at de skal lære seg språket raskt og komme i lønnet arbeid etter intro-perioden – og på sikt.

– Ekstra mange nå

– Det er behov for en felles dugnad for å få dette til. Vi opplever generelt at næringslivet i Sortland er kjempepositivt til å stille med praksisplasser. Det spesielle nå er at det er ekstra mange flyktninger som kommer, og vi har behov for mange slike plasser raskt, sier daglig leder Svein Olav Antonsen i Sortland Arbeidssenter.

To veiledere fra arbeidssenteret jobber med oppfølging av deltagere i denne type praksis, på oppdrag for Nav Sortland Integrering og i samarbeid med kommunens Voksenopplæring.

– Vi har allerede vært i kontakt med flere positive arbeidsgivere og gjort avtaler om praksis, og vil dra på bedriftsbesøk til flere, sier Christensen.

Som hovedregel prøver man å matche deltakerens kompetanse fra hjemlandet med en relevant arbeidsplass.

Ser for seg fast ansettelse

Marius Enoksen, daglig leder i Nikita på Sortland Storsenter, ser dette som en fin mulighet og har allerede bestemt seg for å ta inn en dyktig frisør fra Ukraina.

– Det er jo spesielt nå at det kommer så mange hit. Blant disse er vi blitt gjort kjent med at det finnes tre frisører, og én av disse begynner å jobbe hos oss neste uke, forteller Enoksen.

I utgangspunktet skal hun jobbe på Nikita to dager i uka i tre måneder, så lenge praksisperioden varer, men Enoksen tenker lenger fram og snakker allerede om fast ansettelse.

– Det har med rekruttering å gjøre. Disse sitter på den kompetansen vi trenger, og vi ser for oss å ansette dette mennesket, for vi gikk så godt overens da vi pratet sammen. Hun har vært i Norge i tre måneder, men er veldig stødig i norsk allerede.

Enoksen forteller at pandemien utløste en flukt fra frisøryrket, da mange ble nødt til å finne seg annet arbeid som følge av de strenge restriksjonene.

– På landsbasis forsvant det 1.800 frisører, og vi er nok langt fra den eneste bransjen som har behov for arbeidskraft. Jeg har ringt rundt til alle lederne i Nikita og fortalt dem om dette kjempestore potensialet, sier han.

Han oppfordrer alle bedrifter som har noe å tilby og som har behov for arbeidskraft, om å være med på dugnaden og ta initiativ. Ikke vente på at de ringer og spør fra Sortland Arbeidssenter.

– Vi må alle ta et ansvar nå. Dessuten er det helt trygt å stille opp, for de på arbeidssenteret er flinke til å følge opp de som skal være i praksis, tilføyer han.

– Lettere om man forstår yrket

Christensen sier det er fint om bedriftene selv tar kontakt.

– Noen av disse flyktningene har kanskje en helt spesiell kompetanse, som gjør at vi er avhengig av at en av de få arbeidsgiverne som kan tilby den rette jobben sier ja. Det er mye mer meningsfullt å få jobbe med noe man har kompetanse i og erfaring med. Og det føles tryggere å forholde seg til en jobb som er kjent, sier hun.

– Forstår du yrket, vil det også være lettere å tilegne seg språket etter hvert, sier Antonsen.

De ønsker at øvrige ansatte i bedrifter som tar inn flyktninger er rause og trekker dem inn i samtalene.

Antonsen beskriver dette som en "gull-sjanse" for næringslivet.

– Det skrikes jo etter arbeidskraft i regionen – i alle bransjer, sier han.

– Mange står og venter

Marius Enoksen ser iallfall bare fordeler:

– Hvor ellers får du lov til å ha et tre måneder langt jobbintervju? Vi er heldig som nå kan gjøre dette. Vi ser for oss en videre ansettelse og tenker at dette er et bra opplegg for alle parter. Hvis hun trives, ville hun være lojal resten av livet, fortalte hun, sier han og smiler.

– Vi håper at flere vil gjøre som Marius. Selvsagt må bedriftene ha kapasitet til det, men disse flyktningene er en ressurs og et par ekstra hender, sier Antonsen.

– Det haster nå. Det er mange som står og venter på en praksisplass. Vi har egentlig ikke tid til at bedrifter sier nei, sier Christensen.