– Melkekartongen er veldig vanlig i de fleste husholdninger, og det er noe som man tar opp både til frokost og kvelds. Jeg tror samisk på melkekartongen vil skape nysgjerrighet og engasjement hos mange, og jeg håper at flere også ønsker å lære seg språket. Når et såpass stort konsern som Tine tar et slikt bevisst språkvalg, så skaper det en positiv synergi, og dette samarbeidet er et godt eksempel på hvordan man kan styrke statusen til urfolksspråk, sier sametingspresident Silje Karine Muotka, som er veldig fornøyd med samarbeidet.

Det var under et møte mellom Sametinget og Tine for halvannet år siden i forbindelse med samisk språkuke, at forslaget om samisk på melkekartongen først kom opp.

– Dette er fantastisk gøy. I Tine jobber vi hver dag for å skape et levende Norge, og de samiske språkene er en viktig og levende del av den samiske og norske kulturarven. Når kartongene kommer både på samisk og norsk i Troms og Finnmark, blir også TINEs egenart og identitet enda tydeligere. Vi er et samvirke, eid av 9.000 melkebønder fra nord til sør, som henter og produserer melk over hele Norge, og vi skal speile mangfoldet i landet vårt, sier konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland.

– Samisk på melkekartonger har lenge vært en visjon for oss i Sametinget. Vi er veldig glad for at Tine har realisert dette nå. At melkekartongene nå kommer på både på nordsamisk og norsk i Troms og Finnmark, er en anerkjennelse av det samiske språket og løfter fram mangfold og fellesskap på en fin måte, sier prosjektleder Kirsten Appfjell.

Tappingen av melk på de nye kartongene vil starte rett over nyttår.