21 år er lenge nok å vente

Gang/sykkelvei: Marie, Martine, Nikolai, Enok og Heidi ved skoleutkjørselen ved Asterset ungdomsskole. Foto: Innsendt

I mer enn 20 år har foreldre i Bø ventet på en gang- og sykkelvei mellom Risekrysset og Bø ungdomsskole på Asterset. Gående og syklende skaper lett stopp i trafikken, om de ikke tvinges ut av veien.

Kombinasjonen av smal og nedslitt vei med oppsmuldrede asfaltkanter, betydelig trafikkbelastning, og unge mennesker som ferdes til og fra både i skoletida og fritida er ikke heldig. Skolen er et naturlig samlingspunkt, blant annet på grunn av idrettsanlegget på området. Selv om ungdomsskolen ikke ligger i et tettbygd område, er det ikke langt fra tettbebyggelsen på Risåsen og Eidet.

Bø har status som trafikksikker kommune og har lagt stort arbeid i gang- og sykkelveier. Her er man altså ennå ikke kommet i mål på over 20 år.

Selv om det ikke er en svært lang strekning og det tilsynelatende ikke er store utfordringer med grunnforhold, har en gang- og sykkelvei her sin pris. Det skal ikke mye til før kostnadene ruller.

Det er ikke Bø kommune alene som har kontroll over vedlikehold, oppgradering og andre tiltak på fylkesvei 820. Den eies og drives av Nordland fylkeskommune, og Bø kommune har lenge vært innstilt på et spleiselag med fylket for å få fortgang. Det vil gi fylket mye gang- og sykkelvei for innsatsen. Så langt har det ikke hjulpet.

For kommunens del er det viktig at saka holdes varm, at man har planverket i orden, og at pengene er satt av. Så er det en stadig jobb å gjøre for å få den prioritert i fylkeskommunens trafikksikkerhetsplan.

Tålmodigheten har sine grenser, også om man befinner seg i en kommune med liten og spredtbygd befolkning. Man kan forstå at områder med svært høy trafikkbelastning og befolkning stiller først i køen, inntil en viss grad. Trafikksikkerheten og barn og unges trygghet kan ikke forbigås i år etter år.

Når det er over 21 år siden de første tegningene for en gang- og sykkelvei mellom Rise og ungdomsskolen så dagens lys, er det på høy tid at prosjektet bryter overflaten hos Nordland fylkeskommune. Ikke minst når man har et spleiselag med kommunen å forholde seg til.