Artikkelskribent: Reinhard Mook. Foto: Reinhard Mook

Andenes-Evenes: Et angrep mot demokratiet

Av: Reinhard Mook, meteorolog UiT

Om plikten å si i fra

Det skjer innenfor maktstrukturer: De som ytrer tvil enn si stiller kritiske spørsmål, de skyves ut. Demokrati skulle tilsi å ta på alvor alle innspill, drøfte dem og konkludere på saklig grunnlag og etterprøvbar logikk. Grunnlovens § 30 som allment prinsipp er ikke begrenset til statsråder og til Kongen, men «Enhver (…) er pliktig til med Frimodighed at sige sin Mening, hvilken Kongen er forbunden at høre.» Dette moralske og demokratiske prinsippet krenkes om noen som har saklige grunner for å anbefale Andøya som base for P 8- flyene fjernes fra prosjektet.

Om ansvaret ved å tie

Ikke bare ved Kongens bord gjelder det ytterligere utsagn av § 30: «Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning (…) øiensynligen er skadelig for Riget, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes og kan (…) sættes under Tiltale (…)». Her kunne vel leses «Forsvarsministeren» i stedet for Kongen.

Vel begrunner regjering og Arbeiderpartiet valget av Evenes som fremtidig base for MPA med å være det økonomisk og operativt best mulige valget. Men denne ulne begrunnelsen holder like lite mål som å dikte opp kostnader på Andenes like store som på Evenes og vindforhold på Andenes verre enn på Evenes.

Feigheten er demokratiets fiende

Det håner sannheten å hevde at forutsetningene som Stortinget hadde fått opplyst for å beslutte å legge ned MPA-flyenes base på Andenes stod ved lag den dag i dag. Manglende sannferdighet og utpreget unnvikende taktikk er angrep på demokratiet som bygger på tillit. En forsvarsjef som etter alle solemerker ikke tør stå fram og vedkjenne seg det han mener eller har ment blir til en ynkelig figur skjult bak fikenbladet å følge Stortingets vilje. Det siste, en selvfølge i demokratiet, blir til dets fiende om lojaliteten nyttes til å flykte fra den moralske plikten.