Visualisering av Andmyran Vindpark.

Andmyran ti år etter

Den ferske olje- og energiministeren Tina Bru (H) vil ikke uttale seg om søknaden fra Andmyran Vind AS om utsatt frist for å sette i gang med den planlagte vindparken på Andøya.

I svaret på et skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG), viser hun til at hun ikke kan uttale seg om saka så lenge en klagesak er til behandling i departementet.

Det var i fjor Andmyran Vind AS søkte om utsatt frist for å sette anlegget i drift og forlengelse av konsesjonen. NVE sa ja og ga utsatt frist for å sette i gang til utgangen av 2021. Samtidig forlenget man konsesjonen for anlegget til 30 år. Vedtaket ble påklaget av flere, blant annet Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland og Norsk Ornitologisk Forening.

Nå ligger altså klagen til behandling, og en ny statsråd nå har fått saken i hendene etter Kjell-Børge Freiberg og så Sylvi Listhaug.

Vindkraft er kontroversielt. Det bør ikke være tvil om at fossil energi som kull og olje må erstattes med fornybar kraft, av hensyn til klimaet. Samtidig har vindturbiner så mange ulemper for berørte mennesker og dyreliv at de ikke kan plasseres hvor som helst.

Andmyran er problematisk som lokalitet for en vindpark. Fylkesmannen i Nordland tok så seint som i fjor til orde for å verne Andmyran. Dette myrlandskapet er spesielt, og det planlagte vindkraftverket ligger bare et par kilometer fra Skogvoll naturreservat. Forholdet til naturvern har vært tema lenge, og konsesjonen som i sin tid ble gitt til daværende Andmyran Vindpark AS, kom i departementet etter en klagesak. Det var i 2010.

Ti år etter den opprinnelige konsesjonen er Andmyran altså ikke utbygd, og man søker altså mer tid. Siden den tid har det skjedd mye både med størrelsen på turbiner og med problematisering av denne typen anlegg. Klimaet har endret seg, i flere betydninger. Det vil være naturlig at Olje- og Energidepartementet også tar dette inn over seg.

Det er gode grunner til at det settes frister for utbygging og tidsbegrensninger på konsesjoner. Etter ti år uten utbygging, må det gå an å si at rettighetshaverne ikke kan sitte ubegrenset med retten til å bygge det kontroversielle anlegget her.