Oppgitt: Bjørnar Sellevold, tidligere næringssjef i Andøy, oppvokst på Haugnes, nå bosatt på Andenes. Foto: Fredrik Sørensen

Andøy kommune rammes på nytt – fjerner uerstattelig kompetansemiljø

Av: Bjørnar Sellevold, Andøy

Jo mer jeg tenker på det, jo mer frustrert og sorgtynget blir jeg.

Nemlig at våre rikspolitikere har fattet vedtak om å legge ned Andøya flystasjon.

Andværingan har opplevd det dramatiske med at ei hel bygd er fjernet – Haugnes. Nato trengte Haugnes for å etablere livsviktig forsvarsstruktur.

Det medførte at 300 personer fra cirka 80-100 familier ble spredt for alle vinder.

Tenk dere hvilken reaksjon det ville blitt dersom bygda Bleik ble beordret nedlagt. En tilnærmelsesvis sammenligning er på sin plass.

Alle kulturminner, skolen, fotballbanen, ungdomshuset, butikkene, småbåthavna, båtene, gårdsbrukene og alle bolighusene og fjøsene med mer er fjernet. Mesteparten satt fyr på. Enestående hendelse i Europa.

Når så beboerne gjennom noen tiår har stabilisert sin psyke, og gledet seg over at Haugnes kunne bidra i utviklingen av et nytt kompetansemiljø – det vil si et moderne forsvarsanlegg til en pris av cirka 30 tusen millioner kroner – 30 milliarder kroner – ja, så kommer rikspolitikerne på banen igjen, og klarer å rive dette ned igjen.

Atter en gang rystes kommunen i sine grunnvoller. Først ved at ei hel bygd ble knust, for så å gå til angrep på kommunen igjen, ved å fjerne viktige installasjoner, som i årtier har bidratt til fred på nordflanken.

Forsvaret har bidratt til å tilføre kommunen et helt nytt kompetansemiljø.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ungdom fra Andøy har i 50 år utdannet seg på mange forskjellige kompetanseområder knyttet til Forsvaret, bygd hus og bosatt seg her hos oss.

Kommunen har med sin beliggenhet og kompetanse bidratt til å styrke nasjonens suverenitet i nord.

En rekke generaler, fagmilitære ellers, og cirka 30.000 alminnelige folk fra hele Norge, i folkebevegelsen Bevar Andøya Flystasjon, er hoderystende til at flystasjonen, og basen for de maritime overvåkningsflyene flyttes fra Andøya til Evenes.

At Stortinget i 2016 fattet vedtak om å legge ned Andøya flystasjon, ble etter hvert politisk mulig, slik jeg ser det, etter at ordfører i Andøy og Ørland sto fram i avisene og fortalte at de kjempet for at kampflybasen skulle bygges ut og flyttes fra Bodø og Nordland – og til Ørland, med noen fremskutte kampfly på Andøya.

Dette utspillet ble ikke tatt nådig i mot av det politiske miljø i Bodø og øvrige kommuner i Salten, noe som gjorde at Bodø-området snudde ryggen til Andøya, som base for overvåkningsflyene, og ga Evenes full støtte som fremskutt base for kampflyene, og base for overvåkningsflyene Orion.

Bodø slapp etter hvert kampflybasen, og satte full gass på erstatningen = flytting av flystripa, som ga plass for en ny bydel i Bodø.

Foran stortingsvalget 2021 lovet Senterpartiet, med Slagsvold Vedum i spissen, at de 100 prosent ville garantere fortsatt base for de maritime overvåkningsflyene på Andøya, dersom de kom i regjering.

Dette løftet ble brutt, og stor frustrasjon preger Andøy-samfunnet.

Ønsket om makt og politiske «bein» trumfer et hvert løfte.

Senterpartiet får neppe en oppslutning på 54 prosent ved neste valg – noe som var tilfellet ved årets stortingsvalg.