Andmyran: (Illustrasjonsfoto) Foto: Arnfinn Nilsen

Andøy svikter sitt ansvar for unikt landskap

Av Reinhard Mook

Andøy kommune har forpliktet seg ved en avtale med Andøya Vind AS om vindkraftanlegg på Andmyran: Industrien vil yte materielt til kommunen.

Tilbudet fra vindkraften ser dagens lys i det øyeblikket prosjektet er i ferd med å forlise.

Det er skapt tidspress for øyeblikkelig å knytte kommunen ved avtalen til kraftverket. Regler kun ment kvikt å kunne trygge helse eller offentlig orden er brukt.

Ved å tiltre avtalen om ytelser fra vindkraften gjør kommunen seg til alliert med industrien.

Kommunen hevder å være nøytral i forhold til vindkraft, men avtalefester med samme åndedrett å ta imot ytelser fra verket.

Vindkraft på Andmyran kan heretter påberope seg Andøy kommune som med-interessent.

Andøy kommune har sviktet sitt ansvar for unikt landskap. Ved avtalen velges penger fremfor å følge opp Den europeiske landskapskonvensjonen av 20. oktober 2000, ratifisert 20. februar 2013.

Finansielle ordninger gjør lukrativt å investere i vindkraft. Departementets «nei» påfører investoren tap. Det er selvforskyldt ved disposisjoner uten å avvente endelig saksbehandling. Usmakelig om tap nå brukes for å presse frem «ja» til kraftverket.