Anmodning om å være åpen for å motta flere flyktninger

Moria-innspill: Karianne Bråthen.

Av: Karianne B. Bråthen, gruppeleder Øksnes Ap

Med den senere tids nyhetsbilde og katastrofen der Morialeiren er nedbrent, anmoder Øksnes Arbeiderparti at kommunen stiller seg åpen for å ta imot flere flyktninger.

Vi ber om at det settes opp et ekstraordinært formannskapsmøte der saken settes på dagsorden, og at administrasjonen forbereder tilbakemelding på hvor mange det er mulig for oss å ta imot.