Artikkelforfatter: Wilhelm Aronsen. Foto: Innsendt

Anniken Huitfeldt igjen

Av: Wilhelm Aronsen, Bleik

Anniken Huitfeldts uttalelser i Bladet Vesterålen, for noen dager siden, fikk meg til å undres på om min hukommelse var helt på avveier. Jeg måtte derfor sette meg ned og lese gjennom tidligere uttalelser fra henne, og oppdaget – til min lettelse – at så ikke var tilfelle. Uttalelsene minner om en politiker som, helt blendet av dårlige meningsmålinger, gjør alle tenkelige og utenkelige krumspring i håp om å komme på offensiven.

Les også
Andøya: – Løftet viste seg å ikke være verdt noe

Etter at Huitfeldt, i snart fem år, har unngått å svare på konkrete spørsmål, fått laget intetsigende uttalelser og nektet å ta fakta om Evenes inn over seg, er hun igjen tilbake, tydeligvis i håp om at vi ikke lenger husker hva saken handler om.

Nå er hun på banen med kritikk av forsvarsministeren og Senterpartiet. Forsvarsministeren for å ikke ha holdt sitt løfte om avklaring vedrørende Andøya flystasjon innen 1. februar, og Senterpartiet for at de ikke har støttet Ap sitt kritikkforslag om saken. Hun følger opp sin politikk gjennom disse årene, med fine ord, samtidig som hun står fjellstøtt på sin støtte til den samme forsvarsministeren.

Når hun kritiserer Senterpartiet for å ikke støtte Aps forslag, så viser det at hun og Sp fortsatt er på to forskjellige banehalvdeler i denne saken. Mens Sp har lagt ned et imponerende arbeid med begrunnelser for hvorfor en ikke bør flytte MPA-basen til Evenes, har Ap kraftig «applaudert» vedtaket uten å kunne/ville begrunne det, og tydeligvis vært «livredde» for å oppdage endringer i forutsetningene for vedtaket. Derfor har vi opplevd et parti som konsekvent har nektet å svare på konkrete faktaspørsmål i saken.

Det ser ut som at hun nå er gått i tospann med Morten Wold i Frp, som også skal følge opp saken. Tør jeg minne om at samme Wold tidligere har stilt spørsmål om LTP til forsvarsministeren, og var godt fornøyd med svaret; dette selv om det var like ullent og uforpliktende som det vi ellers har opplevd.

Jeg takker for at det ikke er disse to politikerne som skal være våre talspersoner framover. At det er representanter for Ap og Frp som er på banen nå, er ikke så rart. Det er bare å lese hva velgerne sier i partigallupene. Jeg vil også ta med at Frp satt helt stille «i båten» da de var med i regjeringen og kunne utgjort en forskjell.

For meg blir disse utspillene helt malplasserte, da de bare føyer seg inn i den ordbruken som har vært alle disse årene, og for forsvarsministeren har det vært helt greit at de har «bjeffet» så lenge de bare står stødig bak regjeringens politikk.

I løpet av disse årene har jeg skrevet ned og tatt vare på diverse uttalelser fra forskjellige politikere, og hvis Ap og Anniken Huitfeldt virkelig ønsket å bli tatt på alvor, ville de for lenge siden ha gått ut med en oversikt som viser hva som har endret seg siden LTP-vedtaket i 2016, og ut fra det forlangt ny gjennomgang av hele saken.

Jeg blir nesten litt flau på enkelte politikeres vegne når jeg ser forskjellen på det de sier og den realpolitikken de står for, og «forbaijnna» når jeg tenker over at dette betyr at de tror vi ikke er i stand til å se falskheten i det de driver med.

PS! Jeg beklager hvis deler av dette innlegget har fått en annen språkdrakt enn det jeg ellers har brukt i leserinnlegg, men skylder på en økende frustrasjon gjennom snart fem år uten å få ett konkret svar på mine spørsmål.