Fra Strandgata: Kommunen eier de fleste parkeringsplassene langs Strandgata.

Avgift uten innhold

Torsdag denne uka vedtok kommunestyret i Sortland å innføre parkeringsavgift i Sortland sentrum, noe som ifølge vedtatt budsjett skal gi kommunen 250.000 kroner i inntekter.

Avgifta kom som et forslag fra kommunedirektøren, og både representanter for næringslivet, innbyggere og politikere har reagert og protestert mot forslaget.

Næringslivet anfører at en av de store fordelene Sortland kommune har som handelssted nettopp er at det er gratis å parkere bilen. Utenom en liten andel mennesker som bor i gåavstand til Sortland sentrum, er handelsnæringa avhengig av kunder som kommer med egen bil.

Både detaljhandel og for eksempel bilforhandlere er klare på at uten det store omlandet, som også inkluderer Lofoten, Ofoten og Sør-Troms, så hadde ikke Sortland vært det handelsstedet det er i dag. Alle drar veksler på hverandre, og selv om butikkene ikke ligger så tett som mange kanskje skulle ønske, så er det ikke noe problem, all den tid det er gratis å parkere bilen stort sett overalt.

Men enkelte aktører har av særlige grunner sett seg nødt til å innføre restriksjoner, som innebærer at man kan bli ilagt parkeringsavgift.

Da svært mange gjør unna det meste av handling raskt er ikke dette noe stort problem, men for de som står parkert så lenge at det blir avgift, blir det ei utfordring. Da får man det resultat at flere bilister velger seg andre parkeringsplasser.

Det har vært gjennomført utredninger om parkeringa på Sortland, og en ting som fremstår som helt klart er at ei helhetlig løsning er det beste alternativet.

Å innføre ei parkeringsavgift uten noen annen spesifikasjon enn at det skal tjene inn 250.000 kroner til kommunen årlig, er langt fra helhetlig. Det er i grunnen ingen som vet hvordan disse pengene skal kreves inn, og ikke minst hva kommunen må ut med før man kan tjene ei eneste krone.

I arbeidet med handelsanalysen og mulighetsstudien for Sortland hadde man et svært godt og nært samarbeid med næringslivet, og derfor fikk man et godt resultat, som også sanket full støtte fra samme næringsliv. Det er å håpe at kommunen i det minste søker næringslivets råd før man starter innkrevinga. Hvis ikke kan det fort bli mer kostbart for kommunen å kreve inn parkeringsavgift, enn hva selve avgifta gir i inntekter.