Ny skuffelse: Revidert nasjonalbudsjett ble en ny skuffelse for omstillingskommunen Andøy, som synes å være avglemt og bortgjemt av regjeringa. Foto: Tor Johannes Jensen

Avglemt og bortgjemt

Tirsdag la regjeringa fram forslag til revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Igjen håpet Andøy kommune på viktige avklaringer fra Erna Solberg og hennes mannskap. Og igjen sitter andværingene skuffet tilbake.

Det er fire år siden et bredt stortingsflertall vedtok at Andøya flystasjon skal legges ned. Det samme stortingsflertallet påla regjeringa å ta et helhetlig ansvar for å ivareta Andøy-samfunnet – samt å yte en ekstraordinær statlig innsats for Andøy som kompensasjon for nedleggelsen. Dessverre står innsatsen fremdeles til stryk.

Forutsetninga var at krafttaket skulle settes inn i perioden fram til 2020, for å minimere de negative effektene av nedleggelsen. At Andøy allerede har mistet flere innbyggere enn prognosene tilsa at kommunen skulle miste i 2028 – altså om åtte år – viser med tydelighet at regjeringa har sviktet. Og nå skal altså ørkenvandringa fortsette. Det kom ingen avklaring for Andøya Spaceport i revidert nasjonalbudsjett. Det kom heller ikke midler til fiskerihavna på Andenes, eller andre tiltak.

Samtidig som regjeringa la fram revidert nasjonalbudsjett, var det høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Regjeringas forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) fastslår at Andøya flystasjon fortsatt skal legges ned, men stikk i strid med vedtaket fra 2016 skal man nå beholde kritisk infrastruktur på Andøya. I realiteten utgjør dette hele flystasjonsområdet på 12.000 mål, midt i kommunesenteret. Et vedtak fra 2016, som allerede var svært dramatisk for kommunen, er med andre ord i ferd med å bli et ennå større mareritt, ved at man heller ikke får lagt til rette for ny aktivitet.

Parallelt med at man vedtar en ny langtidsplan som forsterker de negative konsekvensene for Andøy knyttet til nedleggelsen av flystasjonen, unnlater regjeringa altså igjen å stille opp slik den er pålagt av Stortinget, og slik som den har lovet. Det bør ikke Norges nasjonalforsamling tillate.

Trøsten for et hardt prøvd lokalsamfunn får være at regjeringa har varslet flere tiltakspakker i tiden som kommer. Næringslivet vil trenge hjelp til å få hjulene i gang når samfunnet åpnes igjen og smitteverntiltakene knyttet til koronaviruset trappes ned – og i månedsskiftet mai-juni kommer regjeringa med en egen proposisjon om veien ut av krisa. Der må viktige Andøy-satsinger, som synes å være avglemt og bortgjemt, inkluderes.