Vegg og vinduer: Vedlikeholdet på Sigerfjord skole er så og si ferdig på fasaden mot vest. Foto: Hilde Jørgensen

Det er ikke nytt at noen elever opplever skolen som et fengsel. Men det trenger ikke å se slik ut

Sortland kommune har renovert fasaden på Sigerfjord skole. Det er flott at det gjøres nødvendig vedlikehold og oppgradering for å ta vare på kommunale bygg. Man har tenkt på både vedlikehold og energisparing når den nye fasaden har fått sin form. Det er også bra.

Men én ting ser kommunen åpenbart ikke ut til å ha tenkt på, nemlig trivsel og estetikk.

Rektor Rigmor Andersen er fornøyd med det praktiske, men legger ikke skjul på at frontveggen er blitt veldig grå. En annen sigerfjording, Ingeborg Breines, slår fast at de arkitektoniske kvalitetene er forringet.

Den grå veggen med krympede vinduer får sigerfjording og Rødt-politiker Christoffer Ellingsen til å tenke på et industribygg fra 1950-tallet. Han er forsiktig med ordvalget. Fasaden kan like gjerne skape assosiasjoner til en fengselsmur.

Skolebygget bør framstå som noe man kan være stolt av og kjenne at man hører til.

Visst er det viktig å spare energi og vedlikehold, og det er flott å få ordnet opp med trekk fra gamle vindu. Men det er lov å ta med trivsel og estetikk når man planlegger helheten.

Omgivelsene og det visuelle uttrykket setter preg på dem som bruker bygget. For bygda er skolen et samlingspunkt, og for elever og ansatte er den en arbeidsplass man skal gå til med glede. Skolebygget bør framstå som noe man kan være stolt av og kjenne at man hører til. Om det er bra på innsida, godt miljø i klassene og dyktige ansatte, bør de også få ha ei ytre ramme som står i forhold.

Når folk i bygda reagerer, engasjerer seg, og tar til orde for å male bygget for å få det beste ut av situasjonen, er det et konstruktivt initiativ som Sortland kommune bør ta vel imot. Det skal ifølge kommunalteknisk avdeling være planer om å male fasadeplatene, og da bør man forsikre seg om at resultatet kan bidra til trivsel på skolen. Det gjelder å gjøre det beste ut av situasjonen.

De siste årene er det bygd flere nye skolebygg i Vesterålen. Alle preges av lys som slipper inn, farger og stor bevissthet om hvordan de fysiske omgivelsene setter premisser for hverdagen. Den samme bevisstheten bør også være til stede når man renoverer og bygger om gamle bygg for framtida.

Det er ikke nytt at noen elever opplever skolen som et fengsel. Men det trenger ikke å se slik ut.