Partifeller i diskusjon: Stig Sørmo i diskusjon med (nå tidligere) partifelle Aina Nilsen, mens han fortsatt var i Sp. Foto: Tor Johannes Jensen

Balansen er forrykket: Han forlater ikke noen solid fasttømret allianse

Det skjøre flertallet bak ordføreren i Hadsel er borte, etter at Senterparti-veteranen Stig Sørmo fredag meldte seg ut av partiet. Nå står samarbeidskonstellasjonen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre igjen med 12 stemmer, like mange som opposisjonen. Og med Sørmo på vippen.

Han forlater ikke noen solid fasttømret allianse. Det politiske samarbeidet i Hadsel var en spesiell konstruksjon fra start, og det har knaket i sammenføyningene jevnt og trutt. Partier og enkeltrepresentanter fra flertallsgruppa har gått hver sin vei i flere enkeltsaker, og byggverket har vært nær ved å sprekke noen ganger.

Likevel blir den politiske styringa av Hadsel mer uforutsigbar det siste drøye året fram mot neste kommunevalg. Det er ikke lenger nok at partiene i samarbeidsgruppa finner ut av det med hverandre. Nå må de søke seg til andre for å finne støtte og få gjennomslag.

I beste fall vil Hadsel-politikken få ei ny drivkraft for samlende, brede løsninger som gir større innflytelse til flere av de folkevalgte. I verste fall vil man kunne havne i uforutsigbarhet, vingling og handlingslammelse.

Saka som ble utløsende, framtida for Innlandet skole, demonstrerer hva som kan skje. Her fikk et knapt flertall gjort et vedtak i slutten av mars, og ved neste korsvei, en drøy måned seinere, hadde to samarbeidsparti ombestemt seg og drev fram en snuoperasjon ved hjelp av det tidligere mindretallet. Det ble sagt i kommunestyret at det ikke er noen skam å snu, og det er en god evne å ikke legge prestisje i gamle standpunkt. For Innlandet var akkurat denne avgjørelsen ei viktig avklaring som ga trygghet.

Samtidig vil det være lite tjenlig for lokalsamfunnet hvis man skulle få et kommunestyre uten retning, der skiftende politiske flertall bruker administrasjonens tid og ressurser på å sette i gang snart det ene, snart det andre.

Utmeldingen fra Senterpartiet har endret balansen i Hadsel kommunestyre. Hva den vil bety i praksis det siste året før neste valg, gjenstår å se. Men politikerne som til nå har tilhørt et mindretall i kommunen, har fått nye muligheter. Det vil også kunne virke inn på valget neste år.