Krevende tid: Stortinget har bedt om at bankene raskt innfører rentekutt som følge av koronakrisen. Nå må bankene innfri. Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim

Bankene og den store dugnaden

Fredag kuttet Norges Bank styringsrenta på nytt. Denne gang med 0,75 prosentpoeng – fra 1,0 til 0,25 prosent. De fleste bankene har nå varslet at de vil sette ned renta igjen, men også denne gang velger de å kutte mindre enn det Norges Bank gjør. De fleste bankene utsetter også rentesenkningen, slik at det tar flere uker før den trer i kraft.

Bakgrunnen for Norges Banks andre drastiske rentekutt på kort tid, er selvsagt koronakrisen. Styringsrenta har aldri vært så lav som den er nå, og det er ikke uten grunn. Norges Bank forklarer det ganske godt selv: «Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert. Når tiltakene for å begrense smitten trappes ned, og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten tar seg opp raskere».

Bankene har de seneste dagene fått mye kritikk for å ikke gi kundene like store kutt i boliglånsrenta som det Norges Bank har gjort, og for den nevnte tregheten. Flere av bankene har svart med at de primært låner penger i pengemarkedet, og at det derfor ikke er Norges Bank som setter renta for bankene i Norge. Det er et viktig poeng. Samtidig la Norges Bank ut ytterligere ekstraordinære lån til bankene i pengemarkedet i forrige uke – såkalte F-lån. De ekstraordinære lånene vil tilbys med løpetid på én uke, én måned, tre måneder, seks måneder og 12 måneder. Disse lånene er ment å legge til rette for at bankene kan tilby lettelser i lånevilkårene.

Norsk økonomi er avhengig av det internasjonale markedet, og her har koronakrisen udiskutabelt hatt stor og negativ påvirkning. Det er viktig å ha med seg at bankene er bedre stilt enn de fleste bedriftene og husholdningene som har fått en ny og usikker hverdag. De har også et tungt samfunnsansvar.

Heller ikke bankene kan regne med å gå skadeløse ut av dette. I ei tid hvor bedrifter, folk flest og Staten gir alt i en stor og krevende dugnad, må en kunne forvente at bankene gjør det samme.