Liv Tjønsø.

Barna fortjener en ny og tilrettelagt skole nå

Av: Liv Tjønsø, leder av Eldreråd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Uttalelse til kommunestyrets behandling 5. mai 2022:

Som leder av Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse (Rådet) i Sortland kommune, har jeg deltatt i vurderingskomiteen for skole- og hallprosjektet.

Etter mange og grundige utredninger av eksperter på skoler og idrettshaller, møter i vurderingskomiteen, mange analyser fra administrasjonen har kommunedirektøren konkludert likt vurderingskomiteen bl.a. med en «stor» skole i sentrum. Rådene har støttet forslagene underveis i prosessen.

Ut fra behandling i formannskapet kan det se ut som at det blir flertall for stor skole i Lamarka – der flertallet hopper galant over anbefalingene gjort av fagfolk og administrasjon og det overrasker mange, ikke bare leder av rådene.

Rådenes oppgaver er å se til forhold som har betydning for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Uttalelsen bygger på rådenes oppgaver. Hva fører dette blant annet til:

Tiden

Ifølge utredningene, vil ferdigstillelse av tomt til ny skole i Lamarka bety mye lengre tidsbruk enn om dagens tom i sentrum benyttes. Sortland barneskole er gammel, nedslitt og utdatert og langt unna å være universelt utformet. Barna fortjener ny og tilrettelagt skole NÅ! (gjerne i går).

Økonomi

I følge analyser og utredninger vil skole i sentrum ha en kostnad langt under kostnader med ny skole i Lamarka.

Økte kostnader skal betjenes i mange tiår fremover og kan ha konsekvenser for hva som skjer med de andre skolene i kommunen. Rådet hadde nettopp befaring på Sigerfjord skole og konkluderte med et betydelig etterslep for å oppnå i nærheten av å være universelt utformet.

Demografi i Sortland

Analysen av fremtidig befolkning i Sortland kommune viser nedgang i antall barn og unge mens de eldste eldre øker betraktelig. Vi vet at å bli eldre medfører svært ofte store behov for kommunale tjenester som kommunen må bygge ut i takt med at vi eldes. «Unødige» økte kostnader vil ha betydning for hva kommunen har å rutte med fremover – kommunekassa er ikke utømmelig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Eldrerådet er bekymret både for at tjenestene i institusjoner, forebyggende tjenester og tjenester i hjemmene ikke skal bygges ut i takt med den demografiske utviklingen.

Miljø og bærekraft

I utredningene sies det mye om tomta i Lamarka og dennes beskaffenhet med stort behov for utgraving av myr, deponi av myr og ikke minst trafikken for å forflytte masser – dette gir store negative konsekvenser for utslipp av CO2 og miljøregnskapet.

Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse støtter kommunedirektørens innstilling og oppfordrer politikere i kommunestyret til å gjøre det samme!