Ung og gammel: Det må legges til rette for at det skal fødes flere barn – og for at andelen eldre øker. Foto: Michael Swan via Flickr.com. Lisensiert med Creative Commons CC BY-ND 2.0

Barnevennlig og eldrevennlig

Til alle tider har Norge hatt flere barn og unge enn gamle innbyggere. I løpet av de nærmeste ti årene vil balansen vippe over til en større andel eldre, ifølge forskere ved Statistisk Sentralbyrå, som har laget nye tall for framskrivinger av befolkningen.

Det er ikke lett å lage entydige prognoser om hvordan befolkningen vil se ut om ti år, og enda lenger fram i tid. Likevel er det viktig å ha begrunnede tanker om framtida. I vårt distrikt er prognosen betydelig vekst i Sortland, tydelig vekst i Øksnes, og noe i Hadsel fram mot 2040. For de andre kommunene spår statistikerne at befolkningen vil falle i varierende grad.

Men vi har ikke fasit. Prognosene tar verken hensyn til en base for oppskyting av småsatellitter i Andøy, vekst omkring Nordlaks’ havfarm, eller andre impulser. Gode politiske grep og næringsutvikling kan trekke nye mennesker. Det kan også en økende miljøbevissthet som verdsetter naturen og kvalitetene vi er så rike på. I tillegg kommer globale utviklingstrekk som migrasjon, der vi har sett store endringer skje raskt.

Prognosene tar verken hensyn til en base for oppskyting av småsatellitter i Andøy, vekst omkring Nordlaks’ havfarm, eller andre impulser.

I alle kommunene vil det uansett bli flere gamle i forhold til barn og unge. Det må samfunnet innrette seg etter, på flere måter. Eldre mennesker er en stor ressurs, både gjennom evne og vilje til frivillig innsats i familien og samfunnet, og en del kan nok også tenkes å ville stå lenge i arbeid.

Samtidig vil man trenge flere pleie- og omsorgsarbeidere. Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil Norge i 2060 trenge dobbelt så mange som arbeider med pleietrengende som i dag. Allerede i dag er det kamp om helsearbeiderne. I Hadsel kommune var det nylig lyst ut seks sykepleierstillinger, og det var bare søkere til én.

Kommunene bør også planlegge langsiktig for ikke å bli overrasket når behovet øker for omsorgsboliger, sykehjemsplasser og annen tilrettelegging.

Historisk har Nord-Norge hatt solide fødselsoverskudd og forsynt sør-Norge med ungdom. Det er etter hvert lenge siden, og i flere år har det gått flere bort enn det er født. Heller ikke her er fasiten endelig. Bladet Vesterålen fortalte lørdag at Hadsel hadde et rekordartet antall fødsler i første kvartal. I Lødingen kunne man glede seg over fødselsoverskudd i årets første måneder. Det er trygt og godt å vokse opp i Vesterålen. Skal vi ha ei lys framtid vil det være om å gjøre å kombinere tilrettelegging for en økende andel gamle, med å skape barnevennlige samfunn.

De gamle sa gjerne at barn ikke er «takandes vare». Vi må ta godt vare på dem vi får.