Hurtigrutens Hus: Kulturhuset og lokalene for universitetscampusen i Hadsel legges inn i kommunens drift. Foto: Tor Johannes Jensen

Begynnelsen på et nytt kapittel

Hadsel kommunestyre har vedtatt å legge ned det kommunale foretaket Hurtigrutens Hus. Nå vil det bli en enhet i kommunen. Samtidig bestemte politikerne å betale ut gjelda som sto igjen til selgeren Bernhard Wedding AS etter kjøpet av Hurtigrutens Hus i 2011. Det har knapt vært betalt avdrag på den over 31 millioner kroner store selgerkreditten på disse årene, men nå er den gjort opp gjennom en minnelig avtale som halverer beløpet for kommunen, med flere eiendommer inkludert i oppgjøret.

For Hadsel kommune og selgeren ser dette ut til å stikke hull på en langvarig verkebyll, ikke minst fordi kommunestyret var samlet med et stort flertall bak beslutningen.

Kontroversene rundt kjøpet har hele tida ulmet under foretaket.

Hurtigrutens Hus KF har over tid vært omgitt av uro og underskudd. Befolkningen har hele tida hatt en flott kino, godt besøkte konsert- og teaterlokaler, og fasiliteter for Nord universitet som har gitt desentraliserte utdanningstilbud, men det har altså heftet mye negativ oppmerksomhet ved storstua på Stokmarknes.

Kontroversene rundt kjøpet har hele tida ulmet under foretaket. Kommunen kjøpte det gjennom et hastevedtak med det minste mulige flertallet, og mange harde ord falt både under og etterpå. Det har vært spørsmål om kommunen hadde til hensikt å betale ut selgerkreditten, som i praksis har vært et rente- og avdragsfritt lån.

Om Hadsel kommune har kunnet forsvare manglende nedbetaling juridisk så lenge foretaket ikke skapte overskudd som kunne brukes til avdrag, har mange med god grunn stilt spørsmål ved moralen i å la kreditten stå så godt som ubetalt gjennom ti år.

Situasjonen har tappet energi og ressurser over lang tid og nørt opp under motsetninger i kommunen. Nå får selgeren ikke hele beløpet, men nok til å være med på en minnelig løsning. Forhåpentlig kan det også gi grunnlag for Wedding-selskapet til å drive ny næringsutvikling i Hadsel.

Bygningsmassen gir store muligheter for gode opplevelser og utdanning til beste for alle.

Kultur koster penger. Det er vanskelig å drive kulturhus som overskuddsforetak, og andre kommuner bruker betydelig mer på formålet enn Hadsel. Heller ikke her kommer man utenom at det må legges penger i kulturtilbud, og at gevinsten ikke kan måles direkte i kroner og ører.

Nå kan Hadsel kommune og alle tilknyttet Hurtigrutens Hus se framover og konsentrere seg om å legge til rette for Nord universitet og gode kulturtilbud for innbyggerne. Det vil alle være tjent med.

Det er håp om at et nytt kapittel er begynt.