Lakseslakteri: Planlagt i Holmen og kan gi 60-70 nye arbeidsplasser. Foto: Innsendt

Reagerer på beskyldninger mot Holmøy Maritime as

Av: Kay Arne Nygård, daglig leder Holmøy Maritime AS

Det vises til leserinnlegg fra kommunestyrerepresentant Christoffer Ellingsen i Bladet Vesterålen den 06.01.22 (del 1) og 08.01.22 (del 2) med overskrift «Haulaust av kommunen å inngå avtale med Holmøy om vannforsyning».

Fra Holmøy Maritime AS’ side reagerer vi sterkt på de påstander og insinuasjoner som rettes mot vår bedrift fra folkevalgt kommunestyrerepresentant Ellingsen. Vi er som alle andre tilhengere av åpen og fri debatt. Men når en bevisst forsøker å mistenkeliggjøre våre motiver, tillegger oss handlinger som er etisk uakseptable og i tillegg berøres av straffeloven, velger vi å si fra at for oss er dette skadelig og uakseptabelt.

I begge avisinnleggene fremsettes det påstander om en kobling mellom «vann-saken» og «Vesterålskraft-saken». Formuleringene som er brukt har den åpenbare hensikt å skulle få leseren til å anta at Holmøy Maritime AS har fått en gunstig, eller som Ellingsen med flere hevder, gratis avtale om vann til vårt lakseslakteri som vi planlegger bygd i Sortland. Formuleringene Ellingsen benytter har den åpenbare hensikt å få leseren til å anta at denne avtalen er inngått mot at Holmøy Maritime AS som motytelse stiller opp med kapital for å sikre fortsatt lokalt eierskap i Vesterålskraft.

I innlegget av 08.01.22 kommer det frem at Ellingsen har innhentet tall fra andre lakseslakteri og på denne bakgrunn har utredet hvordan Holmøy Maritime har tenkt å drifte slakteriet vi planlegger å bygge. Å drifte et lakseslakteri innehar prosesser der bruk av vann varierer gjennom dagen og året.

At det i avtalen som er vedtatt av kommunestyret også er tatt høyde for uttak av slukkevann om det verst tenkelige skulle skje, altså lovmessige krav, berøres ikke av Ellingsen. Beregningene Ellingsen har gjort gjennom å innhente opplysninger fra andre slakteri, for så å konkludere med hvordan vårt slakteri skal driftes, er rett og slett totalt misvisende.

I mai 2021 presenterte Sortland kommune avtalen som nå er vedtatt for å kunne forsyne lakseslakteriet med vann. Holmøy Maritime AS’ rolle i avtalen ble blant annet begrunnet med at Sortland kommunes abonnenter ville med denne løsningen ikke få økte vanngebyrer som følge av etableringen. Dette aksepterte vi. Vi har heller aldri stilt noe krav om gratis vann, eller andre krav, utover det at vi må ha trygghet for tilgang på vann som er helt avgjørende for driften av et lakseslakteri. At vi skulle få gratis vann gjennom at vi selv bygger og drifter den delen av vannledningen som omtales i avtalen er en påstand som for oss føles urimelig. På samme måte som om kommunen bekostet dette vil dette ha kostet oss det samme. Vi har registrert et sterkt ønske om å finne en løsning som utløser denne næringsetableringen fra administrasjonen, samtidig som løsningen skulle gi bedre beredskap for kommunens innbyggere, uten å måtte belaste innbyggerne med økte kostnader. Vi har faktisk møtt kommunens administrasjon som løsningsorientert i denne saken.

Når det også i Ellingsens innlegg lages en kobling mellom «vann-saken» og «Vesterålskraft-saken» vil vi påpeke at dette rammer og skader vår bedrift. Det er Sortland kommune som har tatt kontakt med oss og det har aldri vært en tanke eller et tema at sakene hadde noe med hverandre å gjøre. Vi har ut fra et engasjement for det lokalsamfunnet vi er en del av respondert positivt på henvendelse fra kommunen om å bidra med kapital for å sikre et fortsatt lokalt eierskap av Vesterålskraft. Når vi mistenkeliggjøres på denne måten, føler vi det sterkt urimelig og uakseptabelt. Dette fordi en slik kobling som en bevisst forsøker å skape ville berøre det etiske og samtidig berøres av straffeloven.

Ulike meninger, sterke meninger, debatt og åpenhet er en selvfølge for oss. Dette gjelder selvfølgelig like fullt når sakene berører eller omhandler oss som bedrift. Men når en bevisst forsøker å tillegge oss meninger og handlinger som vi her opplever reageres det, og vi velger derfor å si fra. Dette skader vårt omdømme som bedrift, det påvirker og berører våre ansatte, og det påvirker motivasjonen til å realisere ytterligere investeringer i Sortland kommune. Sistnevnte velger vi å tro ikke bare gjelder Holmøy Maritime, men også andre som ser muligheter i kommunen.

Fra Holmøy Maritime AS har vi prosjektert og planlagt lakseslakteriet grundig over tid og anbudsdokumentene er sendt ut til entreprenører som i disse dager regner på prosjektet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Realiseringen av slakteriet vil være den største enkeltinvesteringen vår bedrift har gjort så langt. Den eksakte summen vet vi når anbudene kommer inn i månedsskiftet januar/februar. Vi er klar til å gå i gang med dette prosjektet som betyr mye for vår videre utvikling og vekst. Dette antar vi gjelder for Sortland kommune også. Et slakteri må ha ansatte. Vi vil etablere en plass mellom 60 og 70 helt nye industriarbeidsplasser. I en tid der kommunen opplever negativ befolkningsvekst har vi tro på at attraktive industriarbeidsplasser kan være en faktor som vil være positiv.

Vi er klar til å etablere nye industriarbeidsplasser om Sortland kommune ønsker dette!