Tre P-8A Poseidon patruljefly fra US Navy er for tiden på Andøya. (Illustrasjonsfoto/arkivfoto)
Tre P-8A Poseidon patruljefly fra US Navy er for tiden på Andøya. (Illustrasjonsfoto/arkivfoto) Foto: Fredrik Sørensen

Bladet Vesterålen mener | Bruken av forsvarsmidlene

Forsvaret av Norge starter i nord. Det må gjenspeiles i det fagmilitære rådet, og senere i langtidsplanen.

Tirsdag skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presentere sitt fagmilitære råd. Det er allerede kjent at han vil anbefale at Norge må oppfylle Natos toprosentmål. Vi vet også at admiralen vil presentere fire alternativer som politikerne kan velge mellom. Det billigste vil være et minimumsforsvar, mens det dyreste vil være ei «robust løsning».

Norge har forpliktet seg til å øke forsvarsbevilgningene til to prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2024. Det skjedde på Nato-toppmøtet i 2014. Men regjeringa har hittil ikke satt handling bak ordene. I statsbudsjettet for 2019 brukte regjeringa 1,59 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar. Det er faktisk mindre enn året før. I 2018 brukte Norge 1,62 prosent.

Gjennom mange år, med skiftende regjeringer, har Forsvaret tilpasset seg et svekket trusselbilde. Man har bygd ned i rolige tider. Nå er den sikkerhetspolitiske situasjonen i våre nærområder langt mer alvorlig. Vi ser et mer aggressivt Russland, som har vist både vilje og evne til å handle militært. Som Nato-medlem og nærmeste nabo påhviler det Norge et tungt ansvar.

Viktigheten av å øke forsvarsbudsjettene kan ikke understrekes sterkt nok. Men ei økning er alene ikke tilstrekkelig for å løse utfordringene. Man må også øke der behovene faktisk er. I så måte er én ting sikkert: Forsvaret av Norge starter i nord. Det må gjenspeiles i det fagmilitære rådet, og senere i langtidsplanen.

Hva angår Vesterålen, som siden etterkrigstida har vært en sentral forsvarsregion, tyder alt på at forsvarssjefen vil frede Kystvaktas base på Sortland denne gang. Det er gledelig og viktig.

Når det gjelder Andøya flystasjon, har forsvarsministeren allerede slått fast at det ikke vil komme noen endringer i det fagmilitære rådet. Med det har Frank Bakke-Jensen (H) lagt politiske føringer for det som skulle være en politisk uavhengig prosess, noe som i seg selv er spesielt.

De som håper på at forsvarssjefen vil foreslå omgjøring av Andøya-nedleggelsen vil nok bli skuffet. Det de derimot bør kunne forvente, er at man omsider får vite hva som skal skje med basen på Andenes. Stortingsvedtaket sier at basen skal avhendes og frigjøres til ny næringsvirksomhet. Det vil ikke skje. Statsminister Erna Solberg har forlengst opplyst at man planlegger et alliert øvelsesområde. Tiden er overmoden for å avklare hva dette faktisk innebærer.

Det synes opplagt at det blir stor militær aktivitet på Andøya i framtida. Det er ikke usannsynlig at forsvarssjefen foreslår at all infrastruktur skal beholdes, og at man skal ha en form for militær beredskapsbase med kort klartid. Det rokker ved nedleggelsesvedtaket, og tilsier at Stortinget bør gjøre ei ny og grundig vurdering av om det er hensiktsmessig å bruke milliarder på å flytte patruljeflyene til Evenes.

Mer penger til Forsvaret er et viktig bidrag for å øke forsvarsevnen. Like viktig er det at pengene brukes riktig.