Lærlingene Lars Hulthin (f.v.) og Ole-Martin Johansen, samt mekaniker Marius Martinussen.
Lærlingene Lars Hulthin (f.v.) og Ole-Martin Johansen, samt mekaniker Marius Martinussen. Foto: Idar Ovesen

Bladet Vesterålen mener | Et viktig utstillingsvindu

Hvis ungdom skal ta relevant utdanning, med sikte på å bli boende her, må de ha framtidsutsikter om fast arbeid, heter det i lederartikkelen.

Denne uka har flere videregående skoler i Vesterålen arrangert karrieredager. Der har tiendeklassingene i regionen fått presentert utdanningsprogrammene de kan velge blant, og i tillegg fått et innblikk i hvilke jobbmuligheter disse kan gi, også i heimkommunene.

Viktighetene av slike dager kan ikke understrekes sterkt nok. De seneste årene har vi fått presentert rapport etter rapport med dystre tall. Budskapet har i stor grad vært at Nord-Norge tømmes for unge folk. At vi blør. Heldigvis kan man stoppe blod.

For samtidig snakkes det høyt om alle mulighetene i nord. Innafor fiskeri og havbruk, og innafor industri. Innafor teknologi og innafor reiseliv. For å nevne noe. Og det er en sammenheng her. Utfordringa det oftest pekes på, er å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft.

Det er mennesker som er grunnlaget for et levende lokalsamfunn, og de unge må motiveres til å ta relevant utdanning slik at næringene i nord får tak i kvalifisert arbeidsplass. I Vesterålen er det flust av muligheter – i et bredt spekter av næringer – men det er ikke dermed gitt at unge vesterålinger har øynene åpne for disse. Nettopp derfor er det viktig å «så frø» tidlig.

Forskning tyder på at bare én av tre unge som flytter ut av Nord-Norge vender tilbake igjen. Det illustrerer med tydelighet viktigheten av å være i forkant. Men å være i forkant er i seg selv ikke nok. Hvis ungdom skal ta relevant utdanning, med sikte på å bli boende her, må de for det første ha framtidsutsikter om fast arbeid. I tillegg må de føle at de får et liv utenom jobben.

Kommunene som stiller på karrieredagene har mye å tjene på å snakke om oppvekstvilkår. Gode barnehager, gode skoler og gode kulturtilbud. Der disse boksene kan hakes av, samtidig som en har fast jobb å gå til, er det vanskelig å ikke trives.

Tiendeklassingene står snart overfor et svært viktig valg, som vil være med på å forme deres egen framtid. Valgene de tar vil også være med på å forme heimkommunen deres, regionen deres og landsdelen.

Hvilket utdanningsløp dagens tiendeklassinger om kort tid velger, vil nødvendigvis legge føringer for framtidig yrkesvalg. For lokalt og regionalt næringsliv, og for kommunene, er det et viktig utstillingsvindu som ikke bør undervurderes. Samtidig bør man kunne forvente at fylkeskommunen bidrar i dette, ved ikke å rasere velfungerende utdanningstilbud slik man nå foreslår.