Det nye handelssenteret på Myre.
Det nye handelssenteret på Myre. Foto: Sverre Idar Lakså

Bladet Vesterålen mener | Handelspark og optimisme

I møte med lave priser og ubegrenset utvalg på all verdens nettbutikker, er den lokale handelens fremste fortrinn kvalitet og nærhet, og butikkansatte med fagkunnskap og personlig service.

Handelsparken på Myre åpnet sist uke et nybygg med 5.700 kvadratmeter butikker. Her har Coop Nordland fått med seg XL-Bygg, Apotek1 og Vinmonopolet inn i spesialbygde og tilrettelagte, moderne butikklokaler. Nybygget er oppført på kort tid og framstår som et imponerende og attraktivt tilskudd til handelsnæringa i Øksnes.

Handelen i Vesterålen har sine utfordringer, som varierer sterkt fra den ene kommunen til den andre. Kommuner som Bø, Hadsel og Øksnes merker handelslekkasjen til Sortland godt, og i praksis vil balansen mellom tilbudene i distriktet alltid være i endring. Det er viktig at den enkelte kommunen har et godt, grunnleggende tilbud i varehandelen. Hvis man ikke kan få allminnelige varer i nærmeste tettsted, gjør det noe med opplevelsen av å bo i et komplett og fullverdig lokalsamfunn. Det blir ikke bare tungvint og upraktisk, men for mange gjør det også noe med den generelle trivselen. Så kan de fleste leve godt med å måtte dra litt lenger avsted for å få tak i mer spesielle varer som man ikke handler til hverdags, og som krever markedsgrunnlag i en større befolkning. Her har Sortland vist seg å fungere svært godt for både det nærmeste omlandet og kunder fra naboregionene.

Sortland måler seg nemlig mot andre større handelssentra som Harstad og Svolvær. Den konkurransen har Sortland kommet godt ut av gjennom lang tid. Her har man klart å trekke til seg kunder både fra nabokommunene og et større omland. Derfor har varehandelen i Sortland større omsetning per innbygger enn selv store sentra i landsdelen som Bodø og Tromsø. Oppegående og intitiativrike næringsaktører har grepet muligheter, satset friskt og skapt en sum av tilbud som man må langt avsted for å finne maken til. Vi ser stadig at kjøpesenter oppgraderes og utvides i regionsenteret.

Samtidig kan det oppleves usikkerhet om framtida også her. De ferskeste tallene for omsetning i detaljhandelen viste nedgang de fire siste månedene. I næringa selv forklarer man det blant annet med at perioden i forveien var preget av stor oppgang, blant annet i forbindelse med nyåpninger. Dermed ser man på nedgangen som en korrigering. Samtidig gjenstår det å se om handelen på Sortland framover vil vise en forventet oppgang igjen. Netthandelen er en stadig trussel, men i møte med lave priser og ubegrenset utvalg på all verdens nettbutikker, er den lokale handelens fremste fortrinn kvalitet og nærhet, og butikkansatte med fagkunnskap og personlig service. Det må reindyrkes.

Så er attraktive lokaler også en viktig del av innsatsen for å sikre handelen. Her har det stadig skjedd mye på Sortland, og nå ser man at det gjøres en god jobb i Øksnes. Satsinga fortjener honnør, og så er det bare å gå på butikken heime i stedet for nettbutikken. Slik sikrer man trivelige lokalsamfunn med varierte tilbud, arbeidsplasser og bosetting.