Nok en gang samlet beboerne på Sandvikbakken seg for å demonstrere mot det de tolker som ei trenering av utbygginga av Torstein Reinholdtsens vei.
Nok en gang samlet beboerne på Sandvikbakken seg for å demonstrere mot det de tolker som ei trenering av utbygginga av Torstein Reinholdtsens vei. Foto: Sverre Idar Lakså

Bladet Vesterålen mener | Ingen tjener på ny omkamp

Bakgrunnen for at beboerne reagerer, er at den nye adkomstveien har vært på tegnebordet i mange tiår.

Beboere i Halvar Rasmussens vei på Myre reagerer på det de betrakter som et forsøk på å trenere bygging av ny adkomstvei til Vorneset og Sandvikdalen. Teknisk hovedutvalg anbefaler å starte oppgradering av Halvar Rasmussens vei allerede til våren.

Hensiktene bak er å sikre trafikksikkerheten på det som idag er adkomstvei for flere boligområder like utenfor Myre sentrum.

Beboerne langs Halvar Rasmussens vei reagerer, ikke uventet, på forslaget, og krever at det heller settes inn ressurser for å få realisert den nye adkomstveien langs innseilinga til Myre havn.

Bakgrunnen for at beboerne reagerer, er at den nye adkomstveien har vært på tegnebordet i mange tiår. De eldste beboerne sier selv at veien var planlagt allerede fra tidlig på 1950-tallet. I tillegg ble den vedtatt i reguleringsplanen fra 1975, og etter flere runder fram og tilbake, er den i den siste reguleringsplanen anbefalt som det beste alternativet.

Ei oppgradering vil også føre til at husene som fra før av står veldig nært veien, vil få enda mindre plass mellom husveggen og fortauet.

Øksnes kommune har, som mange andre kommuner, stramme rammer å drive innenfor, og det ligger ikke an til en lettere budsjettprosess enn man har hatt de siste årene. Ei oppgradering av en vei som om få år kun skal være en blindvei, er ikke fornuftig bruk av penger.

Mange mennesker har ventet i mange år på å få en skikkelig adkomstvei, og det er utbyggingsprosjekter som ikke får starte opp før ny adkomstvei er på plass. Det er med andre ord mye som taler for heller å bruke knappe kommunale ressurser på å realisere Torstein Reinholdtsens vei.

Vi er nå inne i en ny periode for kommunestyre og utvalg. Det vil være med på å bygge et godt ettermæle om både teknisk hovedutvalg, formannskap og kommunestyre går inn for å sette igang utbygginga av Torstein Reinholdtsens vei. Når den står ferdig vil Halvar Rasmussens vei være fullt ut brukbar som vei og gang- og sykkelvei. Det vil sikre myke trafikanter mye bedre enn ei oppgradering av Halvar Rasmussens vei. Dessuten vil en utbygging av nyveien påvirke trafikk og myke trafikanter i liten grad, mens en utbedring av Halvar Rasmussens vei vil påvirke trafikken, gående og beboere i området.

De som bor nært på veien er klar på hva de ønsker. Da er det viktig at politikerne lytter, og ikke starter en ny omkamp om veien. For det er det ingen som tjener på.