Bilde fra a-krimsenterets aksjon sist vinter.
Bilde fra a-krimsenterets aksjon sist vinter. Foto: A-krim-senteret

Bladet Vesterålen mener | Juks som ødelegger for alle

Dersom en hel bransje skulle være ute av stand til å drive både konkurransedyktig og lovlig, må vi heller konstatere at fiskeri-Norge får være en råvareleverandør, skriver vi i dagens lederartikkel.

A-krim-senteret i Nordland fant regelbrudd hos 19 av 20 fiskebruk som ble undersøkt i Lofoten og Vesterålen sist vinter. Senteret, som er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav og politiet, har pekt på til dels graverende forhold som underbetaling, dårlige og ulovlige boforhold og manglende overtidsbetaling blant funnene.

Resultatet er nedslående. Det må gå an å si at vi har ikke bruk for en industri dersom den baserer seg på utenlandsk arbeidskraft på slavevilkår. Det er all grunn til å spørre om hva samfunnet har igjen for en slik type drift, og samtidig må vi slå så helt utvetydig fast at arbeidskraft i Norge skal behandles med verdighet, og uten at man henfaller til sosial dumping. Det lever mange gjestearbeidere i vår midte gjennom vintersesongen, og vi er ikke uten moralsk ansvar for deres levekår når de er her. Det gjelder like mye om de er bortimot usynlige fordi de knapt beveger seg utenfor fiskebruket der de bor og arbeider.

Dersom en hel bransje skulle være ute av stand til å drive både konkurransedyktig og lovlig, må vi heller konstatere at fiskeri-Norge får være en råvareleverandør. Det vil selvsagt være et nederlag for en kyst som nyter godt av enestående nærhet til fiskefeltene og en kompetanse i verdensklasse. Men vi har et høyt lønns- og kostnadsnivå som gjør at industrien må hevde seg ved hjelp av andre fortrinn enn billig arbeidskraft.

Samtidig er det ikke gitt at et slik bilde forteller hele sannheten om fiskeindustrien vår. A-krim-senteret sier foreløpig ingenting om ved hvor mange av bedriftene man fant alvorlige brudd på reglene. Flere bedrifter i fiskeindustrien driver heldigvis på en helt annen måte, noe også lederen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Vesterålen bekrefter.

Utfordringen han peker på, er at bedrifter som har benyttet seg av underbetalt arbeidskraft gjerne har brukt de frigjorte pengene til å presse prisen på råstoffet til værs. Dermed er det blitt krevende for fiskebruk med ordnede forhold å henge med i kampen om råstoffet, og i den andre enden har det bidratt til å svekke lønnsomheten i industrien.

Bladet Vesterålen har tidligere fortalt at marginene er svært små i norsk fiskeindustri. Det er forståelig at man ser etter muligheter til å kutte kostnader, men det er like fullt uakseptabelt at det skal skje gjennom å skape en ulovlig og til dels usynlig underklasse av arbeidskraft. Foran den kommende vintersesongen bør dette være ryddet opp i.

Det kan også være verd å stille spørsmål om fiskerne har et ansvar for ikke å presse prisene til et nivå der det er umulig å få tilslag uten at man må ty til ulovligheter i neste ledd.