Markus Kjærvik (t.v.) og Torstein Hanssen er instruktører på fotballskolen, og nå skal det spilles!
Markus Kjærvik (t.v.) og Torstein Hanssen er instruktører på fotballskolen, og nå skal det spilles! Foto: Idar Ovesen

Bladet Vesterålen mener | Kvalitet for framtida

Til syvende og sist handler det om å gi grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett, skriver vi i dagens lederartikkel.

Melbo ILs fotballgruppe ble sist uke endelig sertifisert av Norges Fotballforbund som kvalitetsklubb. Det stilles strenge krav til en slik godkjenning. I stor grad handler det om å få på plass systemer og rutiner som gjør klubben mindre avhengig av enkeltpersoner med all kunnskapen i hodet. Målet er at flest mulig skal vite hvordan ting gjøres i klubben, og at alle ledere og trenere har solid kompetanse til å utføre oppgavene sine.

Slik sikrer man både at fotballspillere i alle aldre får god oppfølging og har et ordentlig apparat rundt seg. Jo mindre som overlates til tilfeldighetene, jo mindre er faren for at det glipper, at årganger av unger faller bort eller får dårlige opplevelser. Til syvende og sist handler det om å gi grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett, som det heter hos Fotballforbundet.

Det er gjort et omfattende arbeid. Mye kunnskap er ført fra erfarne ildsjelers hoder og ned på papiret, mange har fått trenerkurs og lederkurs, det er lagt planer for å rekruttere nye årganger på en enkel måte, og for å føre arbeidet videre med nye koster når noen trekker seg ut.

Melbo IL har markert seg gjennom solid satsing på seniornivå i fotballen gjennom mange år, drevet fotballskole med vekt på både sunne holdninger og kosthold i tillegg til fotballferdighetene, og har dessuten opparbeidet et anlegg av høy kvalitet med alt som kreves av fasiliteter rundt banen. Klubben har også tidligere fått integreringspris på grunn av godt arbeid for å trekke flyktninger og asylsøkere inn i fellesskapet om idretten.

Bare fem klubber i hele Hålogaland fotballkrets hadde godkjenning som kvalitetsklubber før Melbo IL fikk stemplet sist uke. Det er kanskje symptomatisk at den eneste i Vesterålen som har oppnådd sertifisering før Melbo, ligger på den andre sida av Hadseløya, som Melbo ILs nærmeste nabo. Stokmarknes IL ble sertifisert i fjor, etter en tilsvarende omfattende prosess.

Det er flere klubber underveis i regionen for øvrig, og man må håpe at inspirasjonen fra de to første kvalitetsklubbene i distriktet kan føre til bevisst satsing, best mulig rekruttering og mest mulig idrettsglede for barn og unge på alle steder der det finnes idrettslag.

Samtidig kan mye av tankegodset fra kvalitetsklubb-konseptet også trekkes over i andre sammenhenger der det gjøres frivillig arbeid, enten det er annen idrett, friluftsliv, livssynsorganisasjoners aktiviteter eller annet. Gode planer, rutiner og enkelt tilgjengelig kunnskap gjør det enklere for nye å ta over ansvar og føre frivillig arbeid videre.

Til lykke, Melbo!