Det er store skader på autovernet flere steder på strekninga.
Det er store skader på autovernet flere steder på strekninga. Foto: Øksnes kommune

Bladet Vesterålen mener | Nyksundveien og kommunen

Selv om fylkeskommunen neppe vil være villig til å overta veistrekningen igjen, er det positivt at fylkeskommunen er velvillig til å samarbeide om løsninger, skriver Bladet Vesterålen på lederplass.

Nyksundveien er en hodepine for Øksnes kommune. Standarden er dårlig, og kostnadene til vedlikehold er store. I vinter har reparasjoner av stormskader kostet kommunen en halv million kroner, og Øksnes bruker over 30 prosent av alle sine kostnader til vedlikehold av kommunale veier på denne strekningen, til tross for at den bare utgjør snaut 15 prosent av antall kilometer kommunal vei. Det er behov for både rassikring, opprusting av moloene i selve fiskeværet og oppgradering av veien generelt.

Veien ut til turistattraksjonen Nyksund er ikke bare en forbindelsesåre for innbyggere og næringsliv. Den er sterkt trafikkert av besøkende som vil oppleve det unike fiskeværet med den spesielle historien, og dessuten gjør bruk av tilbudene innenfor reiseliv og kultur. Nyksund er ett av de markante reisemålene i Vesterålen og Nordland. Det medfører et særskilt behov for at stedet er tilgjengelig for folk uten traktor, firehjuling og terrenggående kjøretøy.

Veien har en spesiell fortid. Det ble i sin tid gitt fraflyttingstilskudd til folk som forlot Nyksund, og veien sto uten vedlikehold i mange år mens stedet ble tømt for folk. Den gangen trodde man at fiskeværet var uten framtid, men livet kom tilbake og stedet gjenoppsto. I dag slutter fylkesveien ved Høydal, mens kommunen eier og driver den siste strekningen.

Nå har kommunen hatt med seg en delegasjon fra Nordland fylkeskommune. Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), åpner for et mulig samarbeid med kommunen om vedlikehold av veien. Han understreker at turisttrafikken til Nyksund er viktig for hele fylket.

Kommunen må nødvendigvis prioritere sine begrensede veimidler hardt og sørge for at egne innbyggere har forsvarlig veistandard – også de som bor i andre deler av Øksnes. Derfor er det vanskelig for kommunen å omfordele veipenger eller grave ekstra dypt i kassa for å sikre veistandarden. Flere ulike modeller er vurdert for å finansiere opprusting og vedlikehold. En frivillig veiavgift har gitt beskjedne resultater. Sist uke diskuterte fylke og kommune muligheten for å hente inntekter gjennom parkeringsbilletter. En god ordning kan kanskje bidra noe, men det skal store midler til for at Nyksundveien ikke skal framstå som ei betydelig utfordring.

Selv om fylkeskommunen neppe vil være villig til å overta veistrekningen igjen, er det positivt at fylkeskommunen er velvillig til å samarbeide om løsninger. Samtidig er man tilbakeholden med fylkeskommunale bevilgninger til kommunale veier, og fylkeskommunen har et stort eget veinett å holde vedlike selv. Likevel er det betydelig kompetanse på fylket, også til å tenke konstruktivt om løsninger. Derfor er det viktig at Øksnes kommune holder dialogen med fylket videre, slik at man kan stå sammen overfor andre myndigheter for om mulig å få bidrag til å sikre en god vei.