Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Inger Merete Elven

Bladet Vesterålen mener | Plass for parkering

Dagens lederartikkel: Når det blir flere betalingsplasser i Sortland sentrum, øker presset på de offentlige parkeringsplassene.

Parkeringsplassen ved bussterminalen på Sortland skal i disse dager tømmes for biler. Hensikten fra eierne er å innføre et regime med betalingsparkering. I dag brukes området i stor grad til langtidsparkering for passasjerer som reiser videre fra Sortland med flybuss eller buss til tog.

Betalingsordningen ved bussterminalen føyer seg inn i ei rekke av flere private parkeringsplasser på Sortland som blir belagt med avgift – vest for DnB-bygget er det langtidsutleie av parkeringsplasser på Håkon Ulriksens eiendom, og ved Skibsgården og Blåbrygga kreves det avgift for langtidsparkerende.

Situasjonen har ringvirkninger. Når det blir flere betalingsplasser i Sortland sentrum, øker presset på de offentlige parkeringsplassene.

Det kan i sin tur legge nye premisser for parkeringsdiskusjonen i byen. Fram til nå har det vært stor enighet om at gratis parkering er viktig for handelsnæringa, som er bærende i Sortlands næringsliv. Betal-parkeringa ved Skibsgården og Blåbrygga er også i utgangspunktet bare en parkeringsregulering som skal sikre at det er ledig parkering til butikkenes kunder.

Så lenge det er tilstrekkelig med parkeringsplasser for handlende, er det ikke noe problem. Men når tidligere gratis-områder blir belagt med avgift, kan man risikere endringer. Dersom det ikke er betalingsvilje blant langtidsparkerende passasjerer med flybuss og togbuss, kan man se for seg at en del av bilene som tidligere ville stått ved bussterminalen legger beslag på offentlige parkeringsplasser i sentrum over dager, uker og måneder. Dermed kan det bli færre gratis plasser for besøkende på handletur.

Slik aktualiseres debatten om offentlig parkeringshus eller andre tiltak. Man kan tenke seg at Sortland kommune kan kompensere med å øke tilbudet av gratis parkeringsplasser, ved å legge bedre til rette for at folk ikke bruker bil, eller gjennom andre løsninger.

Det vil være viktig å følge parkeringssituasjonen i sentrum nøye etter hvert som vi får effekten av endringen ved bussterminalen og de andre parkeringstiltakene. Til syvende og sist vil det være en politisk utfordring å legge til rette for at handelssenteret har infrastrukturen man trenger. Betydningen av parkeringsplasser i Sortland sentrum må for all del ikke undervurderes.