Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Inger Merete Elven

Bladet Vesterålen mener | Politiets viktige demonstrasjon

Politiets kontante opptreden i villmannskjøringa på Melbu var viktig å se. Det er å håpe at man viser like fast hand i flere andre saker.

Flere uker med villmannskjøring i sentrumsgater på Melbu, kulminerte sist uke i en hendelse der politiet måtte avslutte en regelrett biljakt i tettbygd område av hensyn til trafikksikkerheten. Kort etter tok politiet affære og tok beslag i en bil som påstås å ha vært en aktør i den farlige virksomheten. Det er også gjort avhør i saka.

Det er betryggende og positivt at politiet viser handlekraft, og at man er i stand til å gripe inn og sette stopper for aktiviteter som setter befolkningen i fare på en slik måte. Her viste man også kunnskap og informasjon om lokale forhold som gjorde at man kunne ta resolutt affære. Til tross for at deling av politiets bevegelser i sosiale medier gjør det utfordrende å komme overraskende på. Det er viktig å ta på alvor oppfordringen fra politiinspektør Per Erik Hagen om ikke å dele denne typen kunnskap.

Vesterålen trenger et lokalt politi som kan skape trygghet på denne måten. Målet er ikke å triumfere i en biljakt, men å få stoppet ulovlig og farlig oppførsel, samtidig som de ansvarlige opplever at handlingene deres får konsekvenser. Vi har ingen å miste, verken på Melbu eller andre steder, og det var viktig å ta tak i dette problemet.

Det finnes mye god fagkunnskap, lokalkunnskap, situasjonsforståelse og ekte engasjement for oppgavene hos de politiansatte i distriktet, og det må man sette pris på, samtidig som man kan stå i lag om å kreve økte ressurser til å utføre oppgavene.

Likevel er det på sin plass å spørre om man ser det lokale politiet ta tilsvarende affære i andre saker, slik som problemet med ungdom som stjeler fra butikker i kjøpesentrene på Sortland. Her er samspillet mellom butikker og politi viktig, både i spørsmål om i hvilken grad slike forhold bør anmeldes, og hvordan politiet følger opp. Også her vil det være svært viktig at ungdom får merke at handlingene deres har konsekvenser, slik at de ikke havner på et skråplan der lovbrudd blir allminneliggjort.

Det har flere ganger vært etterlyst en narkohund i Vesterålen igjen. Rusbruk blant unge vesterålinger er en kilde til stor bekymring og engasjement.

Beslaget i bilen sist uke er godt ikke bare for trafikksikkerheten, men også for tilliten til politiet. Det vil også ha stor betydning hvis politiet demonstrerer klart og handfast at det heller ikke er aksept for butikktyverier eller ulovlig rusbruk blant unge i Vesterålen.