Camilla Waagbø, Marita Larsen, Ingrid Olsen, Stine Marie Sørdahl Jenssen og Barbro Johansen.
Camilla Waagbø, Marita Larsen, Ingrid Olsen, Stine Marie Sørdahl Jenssen og Barbro Johansen. Foto: Roger Vagle

Bladet Vesterålen mener | Veiviser i arbeidslivet

Mangel på arbeidskraft er ei økende utfordring i Norge. Hjemmetjenesten i Øksnes viser vei på flere måter, skriver vi i dagens lederartikkel.

Hjemmetjenesten i Øksnes er tildelt prisen fra Vesterålsprodukter som årets inkluderingsbedrift. Prisen setter blant annet søkelys på bedriftens vilje til å ta imot mennesker i arbeidspraksis, hvordan den gir oppfølging og opplæring, og om man også ansetter hvis det er aktuelt.

Da prisen ble delt ut tidligere i uka, pekte man blant annet på de ansattes evne til å lytte og legge til rette når deltagere i arbeidspraksis forteller om utfordringene sine i arbeidslivet. Man bruker tid til veiledning og skaper trivsel. I en situasjon der man kommer i arbeidspraksis kan spenningen være stor, og den som kommer inn kan oppleve at mye står på spill idet man får en mulighet til å komme i berøring med arbeidslivet.

Da er det viktig at man møter mennesker som ser muligheter, legger til rette og også gir opplæring.

Mangel på arbeidskraft er ei økende utfordring i Norge. En rekke bransjer har stort behov for arbeidskraft, og mangelen kan blir stor hvis vi ikke finner løsninger på rekrutteringa. Det gjelder både helsearbeidere, lærere, fagarbeidere i bygg og anlegg, bussjåfører og i flere industrier. I noen sammenhenger har Norge klart å dekke opp et voksende behov med arbeidsinnvandring, men det er tegn til at det også kommer til å bli vanskeligere. Vi har blant annet sett hvordan fiskeindustrien i Vesterålen er avhengig av utenlandske sesongarbeidere.

Da har alle parter en felles interesse i at man kan hjelpe alle mennesker å utnytte de mulighetene den enkelte har for å komme i arbeid og realisere sitt potensial. Det kan innebære ulike måter å hjelpe folk til å finne et yrke og en jobb der de kan fungere godt.

Her går altså hjemmetjenesten i Øksnes kommune foran med et godt eksempel. Arbeidspraksis betyr ikke nødvendigvis at alle som prøver seg vil ende opp med at de skal jobbe i sektoren, men at man får trygge rammer rundt for å bli kjent med arbeidet, hvordan de fungerer og hva som kreves.

Arbeidspraksis med god oppfølging kan resultere i at nye mennesker kommer inn i arbeidslivet med nye tanker og en verdifull ballast. Det krever litt av alle, men kan gi mye tilbake. Her viser hjemmetjenesten i Øksnes vei.