Trafikktallene for Skagen har holdt seg relativt stabile sammenlignet med fjoråret, mens Andøya lufthavn har en markant nedgang .
Trafikktallene for Skagen har holdt seg relativt stabile sammenlignet med fjoråret, mens Andøya lufthavn har en markant nedgang . Foto: Arkivfoto

Bladet Vesterålen mener | Velkommen til pilotskole

Rask etablering av en pilotskole gjøre det mulig å være i forkant og bidra til ei omstilling som setter fart allerede før overvåkningsflyene eventuelt forlater Andenes.

Nordland Arbeiderparti har tatt initiativ til å få resten av fylkestinget til å arbeide for en pilotskole til Andøy. Det vil være en etablering med mulighet for 300 studenter og 70 til 90 ansatte på Andøya allerede i 2021.

Det er Pilot Flight Academy som har lagt fram planer for etablering av pilotutdanning i Andøy for alle partigruppene i fylkestinget. Skolen er blant Europas største flyskoler og har avdelinger både på Torp i Sandefjord og Notodden flyplass i dag, med 250 studenter og flere enn 70 ansatte.

Arbeiderpartiet la denne uka fram et forslag til uttalelse som viser til Andøyas sterke fortrinn for å kunne få en betydelig posisjon innenfor internasjonal pilotutdanning, og den ble vedtatt i fylkestinget torsdag. Her ber man regjering og Storting ta snarlig initiativ for å få en egnet studiefinansiering for pilotstudenter fra EØS-området, slik at det kan bli et reelt tilbud til også internasjonale studenter.

Man viser til ledig flyplasskapasitet, ledig luftrom og nærhet til andre flyplasser for skoleflyging. Dessuten er det allerede fasiliteter på plass som kan brukes av skolen. Og så finnes det mye luftfartspersonell både på Andøya og i regionen som vil kunne arbeide her og bidra til å videreutvikle tilbudet.

Dette prosjektet tar utgangspunkt i Andøyas styrker, både de fysiske fasilitetene, plassen i luftrommet og den lokale kompetansen som i stor grad er sammenfallende med det man vil trenge for å etablere utdanningstilbudet.

Ikke minst vil rask etablering av en pilotskole gjøre det mulig å være i forkant og bidra til ei omstilling som setter fart allerede før overvåkningsflyene eventuelt forlater Andenes. Overgangen vil kunne bli langt mindre smertefull når man får ny aktivitet i gang før den varslede nedturen. Mange av de andre prosjektene som utredes og vurderes trenger mer tid for å gi effekt, mens en pilotskole med 70 ansatte og flere hundre studenter allerede før 2021 vil bety en rask opptur.

Her er en seriøs og tung aktør som ønsker å komme til Andøy, og man har et voksende marked for piloter. Hvis nøkkelen er studiefinansiering for pilotstudenter fra EØS-området, bør det være innenfor rekkevidde å løse dette raskt.