Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Hilde Jørgensen

Bladet Vesterålen mener | Viktig forbindelse

Denne uka gjorde formannskapet i både Øksnes og Bø viktige vedtak som på sikt skal skaffe skikkelig internettforbindelse til flere av kommunenes innbyggere. I Bø vedtok formannskapet å bevilge to millioner kroner til ei breibandsutbygging i områdene mellom Føre og Vinje, Gustad og Risnesveien. Samtidig vedtok formannskapet å utrede fase to, områdene Skårvågen, Veggemo og Grimstad innafor ei ramme på tre millioner. Ordfører Sture Pedersen sier at prosjektene forutsetter at 70 prosent av de som bor i de forskjellige områdene forplikter seg til abonnement.

I Øksnes vedtok formannskapet å utarbeide søknader som skal sendes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Dersom kommunen får innvilget de tre søknadene kan innbyggere i Høydalen, Lifjord-Steinlandsfjord-Tjønnbogen og Steinland-Bollvåg-Lønnskog få skikkelig internettforbindelse om noen år.

I Høydalen har innbyggerne vært på hugget, og har allerede fått på det reine at 19 av 20 huseiere kommer til å koble seg opp til fibernettet når det blir utbygd.

At Øksnes får innvilget tilskudd til alle tre søknadene er usannsynlig. Nordland fylkeskommune og Nkom har totalt 25 millioner kroner som skal fordeles over hele fylket som tilskudd til breibandsutbygging. De fleste områdene som ikke har fått fiberbreiband idag er områder med spredt bebyggelse, hvor det ikke er lønnsomt for selskapene å selv stå for utbygginga, og støtte fra fylket og kommunene er derfor ei forutsetning. I Bø har politikerne prisverdigst tatt dette innover seg, og bevilger tilskuddet fra kommunens eget disposisjonsfond, og ordfører Sture Pedersen legger til at det er vanskelig å få statlig tilskudd i de områdene hvor det er mobildekning.

Til tross for dette opplever mange ute i distriktene at internett levert over mobilnettet ikke er ei fullgod løsning – blant annet fordi prisen er en helt annen enn for internett levert over kobbernettet, via fiber eller trådløst breiband. Men det er verdt å merke seg at dette anses som tilfredsstillende i de områdene hvor Telenor idag har levert internett over kobberledningene.

Skal man sikre bosetning i områdene hvor husene ikke står tett nok til at det er lønnsomt å bygge ut fiber uten statlig tilskudd, må potten Nkom har til rådighet bli betydelig større. 25 millioner kroner for hele Nordland fylke er alt for lite penger. Internett er avgjørende for bosetning og næringsliv ute på bygdene. Det sies at med telefon og internett kan man jobbe nesten hvor som helst. Dessverre er det mange områder i Vesterålen hvor dette fortsatt ikke er mulig, men kommunene gjør en stor innsats for å minske antallet slike områder. Det er bare å håpe at søknadene fra Øksnes ses på med velvilje. I Bø har man tatt saka i egne hender, og kanskje blir Sortland nødt til å gjøre det samme om Indre Eidsfjord skal få fiber.