Kritisk: Terje Larsen Toften.

Bladet Vesterålen på «bærtur» i Vestmarka

Av: Bakhage-eier Terje Larsen Toften

Jeg viser til førstesideoppslag i Bladet Vesterålen på onsdag 8. september 2021. Dette er en fremstilling av saken om Bjørklundveien - Vesterveien som er grovt misvisende. Vil derfor få komme med noen korreksjoner i denne saken.

Vesterveien var aldri tenkt å skulle være en samlevei for en større utbygging av nye boligområder i Vestmarka eller Rundheia da den ble regulert for 40 år siden.

Les også
Krever 50 meter: – Vi har vært altfor stille, altfor lenge

Det foreligger et vedtak om bygging av denne forbindelsen fra 2015 som ikke er gjennomført. Viser til vedtak fra formannskap og kommunestyret:

11.06.2015 Formannskapet FS – 067/15

18.06.2015 Kommunestyret KS-018/15

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for sammenknytning av Bjørklundveien og Vesterveien etter Alt. 4

2. Planbestemmelsens § 8,2 strykes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan – og bygningsloven §12-12

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva om man gjorde litt undersøkelser i kommunale vedtak før man lager et stort hovedoppslag i avisen. Dette vedtaket er ikke gjennomført og årsaken ligger nok i en utbygging av forbindelsen Bjørklundveien og Lamarktunet. Denne ble iverksatt bygget uten politisk godkjenning. BLV kan jo sjekke hva veien kostet kommunen, men tipper det dreier seg om 35 millioner. Undrer meg på om det var lite igjen til å følge opp bygging av Vesterveien da?

Alternativ 4 er en fortsettelse av dagens veibredde på 4,7 meter og her mangler det 400-500 meter på sluttføring mellom Vesterveien og Bjørklundveien (hvor har Dyrnes og Holstad hentet sine 50 meter fra?) Fra min side er det beregnet en vei med fast dekke frem til krysset ned til Trollhøgda.

Anbefaler journalist Elven og Facebook - gruppa å lese BLV. I leder skrevet 5 juni d.å. er det beskrevet hvordan dispensasjoner får følger i utbyggingssaker for kommunene. Sitat: En tillatelse til garasjebygging i Vesterveien har i ettertid gitt utfordringer for fremføring av sammenkoblinga mellom Bjørklundveien og Vesterveien.

Les også
– Trenger en annen trasé for samleveien

Det er ikke våre såkalte «bakhager» som sperrer for gjennomføring av et politisk vedtak. Vi er ikke så mange med «grønne fingre» i denne gata, men å sammenligne våre hager med en bakgård er ganske drøy kost. Når det gjelder å avstå areal til utbyggingen så vil jeg bare gi gruppa følgende sitat: Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!

Ingen av personene på bildet vil med bygging av resterende del av Vesterveien få en kortere kjørevei til sentrum av Sortland, ut fra de målinger av avstand som jeg kjenner til. Du slipper humpene Mette Dyrnes, men får nok ingen kortere vei til Kulturfabrikken med dine to celloer. For de som har tenkt seg sørover fra Sortland vil det naturligvis være en god avkortning å kjøre Bjørklundveien.

Les også
Den nye bydelen: Nå vil også Jarle bygge nært Rundheia
Les også
40 år gammel sak fortsatt uavklart: Nå skal det børstes støv av planene